Perusturvalautakunta panostaa palvelurakenteen uudistamiseen

Perusturvalautakunta oli keskiviikkona 8.5. suurten kysymysten äärellä keskustellessaan palvelurakenteen uudistamisesta ja talouden tasapainottamisesta. Perusturvan tavoitteena on uudistaa palvelurakennetta muun muassa laitosvaltaisuutta vähentämällä.

− Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuolto on haasteiden edessä, sillä väestömme ikääntyy ja paljon palveluita tarvitsevien määrä kasvaa. Meidän on löydettävä ratkaisut, joiden kautta perusturva palvelee jatkossakin kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Ennakoivat, innovatiiviset ratkaisut erityisesti ikääntyvien palveluiden järjestämisessä, laitosvaltaisuuden vähentämisessä ja ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä ovat välttämättömiä, toteaa lautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Perusturvalautakunta keskusteli kokouksessa kotiin annettavien palveluiden, omais- ja perhehoidon, lastensuojelun ja ennalta ehkäisevien palveluiden kehittämisestä.

− Ennaltaehkäisevät palvelut halutaan nostaa palveluiden kehittämisessä etulinjaan, sillä ne ovat yksilön hyvinvoinnin tukemisen kannalta merkittävässä roolissa. Kotiin annettavista palveluista sekä omais- ja perhehoidosta halutaan puolestaan rakentaa todellinen vaihtoehto laitoshoidolle. Lastensuojelun kehittämistyö kohdentuu erityisesti perhekuntoutuksen ja laitoshoidon yhdistämiseen omaksi toimintakokonaisuudekseen, kertoo perusturvajohtaja Terttu Nordman.

Talous tasapainotettava

Perusturvalautakunta keskusteli kokouksessaan tulevista toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Taloudelliset toimenpiteet liittyvät esimerkiksi perhekuntoutusyksikön ja lastensuojelulaitoksen perustamiseen, kiinteistöihin, sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen sekä oman toiminnan uudelleenorganisointiin. Keskustelua pohjusti talousyksikön päällikkö Tuomas Hatanpään alustus Porin kaupungin talouden raameista.

Perusturvalautakunta innovoi viisi kärkiteemaa vuoden 2020 talousarvion tueksi. Talouden tasapainottamiseksi lautakunta sitoutui osaltaan edistämään vanhuspalveluiden, lastensuojelun, omaishoidon, kiinteistöasioiden ja ennalta ehkäisevän työn kehittämistä.

 

Perusturvalautakunnan valmisteleva kokous