Healint-projekti etenee: Eurooppalaisella yhteistyöllä laadukkaita harjoittelupaikkoja

Euroopassa terveydenhuoltoalan opiskelijat lähtevät kansainväliseen opiskelijavaihtoon vähäisesti verrattuna muiden alojen opiskelijoihin. Ongelmaa on lähdetty ratkaisemaan kansainvälisessä Healint-projektissa. Porin perusturva ja Satakunnan ammattikorkeakoulu isännöivätkin 9.–10.4.2019 Healint-projektin eurooppalaista partneritapaamista Porissa. Vieraita tapaamiseen saapui Espanjasta, Iso-Britanniasta, Puolasta ja Maltalta.

EU-rahoitteisen, kolmevuotisen Healint (2017–2020) Erasmus+ -projektin tavoite on kansainvälisen opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuuden lisääntyminen kehittämällä harjoittelupaikkojen laatua. Mukana projektissa ainoina suomalaisina ovat Porin perusturva ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Projektiin osallistuvat korkeakoulut: Nottingham University, Englanti (koordinaattori), Middlesex University, Englanti, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Suomi, University of Alicante, Espanja ja State Higher Vocational School in Tarnow, Puola.

Projektiin osallistuvat terveydenhuolto-organisaatiot: Porin perusturva, Suomi ja Clinica Vistahermosa, Espanja

Ulkopuolinen laadun valvoja: Knowledge Innovation Center, Malta

Terveydenhuoltoalan ammattilaisten jo opiskeluaikana saama kokemus työskentelystä ulkomailla tukee ammattitaitoisen henkilökunnan liikkuvuutta myös ammattiin valmistumisen jälkeen.

– Myös terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa on hyvä kehittää, sillä tulevaisuudessa Suomeenkin on ennustettu työvoimapulaa, kertoo projektisihteeri Satu Tuoriniemi Porin perusturvasta.

Healint-projektissa työstetään parhaillaan auditointityökalua. Tavoitteena on saada koko Euroopan käyttöön työkalu, jolla voidaan todentaa kansainvälisten harjoittelupaikan laatua. Näin yliopistot pystyvät lähettämään opiskelijoitaan luotettavasti auditoituun harjoittelupaikkaan. Työkalun käyttöönotto vähentää tulevaisuudessa niin koulujen kuin harjoittelupaikkoja tarjoavien organisaatioiden työtä, kun kunkin yliopiston ei tarvitse erikseen käydä auditoimassa jokaista paikkaa. Työkalua suunnitellaan niin, että se täyttäisi auditointistandardi ISO 19011:n vaatimukset.

– Perusturvan vastuulla on pilotoida työkalua sen eri vaiheissa. Tänä keväänä toteutetuista pilotoinneista olemme saaneetkin perusturvan esimiehiltä sekä kansainvälisiä opiskelijoita ohjaavilta ammattilaisilta arvokasta palautetta työkalusta, kertoo sairaanhoitaja Päivi Granfors Porin perusturvasta.

Yhteistyö eurooppalaisten kumppanien kanssa on sujunut projektin aikana hyvin ja Porissa järjestetty projektitapaaminen koettiin tuottoisaksi. Seuraavaksi projektissa toteutetaan harjoitusauditointi ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opettajat tulevat harjoittelemaan auditointityökalun käyttöä neljään perusturvan yksikköön.

 

Helint-hankkeen partneritapaamiseen osallistuneet