Lonkkaliukumäen avulla oikea-aikaista ja moniammatillista kuntoutusta lonkkamurtumapotilaille

Lonkkamurtuma on vakava iäkkäiden kaatumisvamma. Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen geriatristen lonkkamurtumapotilaiden kuntoutusta on kehitetty yhteistyössä Satasairaalan kanssa ja kehittämistyön tuloksena on syntynyt lonkkaliukumäki.

Lonkkaliukumäki Satasairaalan osasto KIRO2:lta perusturvan geriatriselle kuntoutusosastolle T5 alkoi huhtikuussa 2018. Lonkkaliukumäen tarkoituksena on, että geriatrinen lonkkamurtumapotilas saapuu Satasairaalasta lonkkaleikkauksen jälkeen perusturvan kuntoutusosastolle mahdollisimman nopeasti, jopa leikkausta seuranneena päivänä. Edellytyksenä on, että potilaan peruselintoiminnot ovat vakaat.

Lonkkamurtumapotilaiden hoito ja arvio perustuu moniammatillisuuteen.

– Kaatumisen ja siitä seuranneen lonkkamurtuman taustalla voi olla monia syitä, joihin kuntoutuksessa pyritään löytämään vastauksia ja näin ehkäistään kaatumisia myös tulevaisuudessa. Taustalla voi olla esimerkiksi matala verenpaine tai vaikka liian heikot silmälasit. Hoito ja arvio tulee siis olla kokonaisvaltaista, kertoo kuntoutusohjaaja Merja Koskinen.

Lonkkamurtumapotilaiden hoito on potilaslähtöistä ja käypä hoito -suositusten mukaista. Potilaan kuntoutus alkaa heti hänen saapuessa kuntoutusosastolle ja jatkuu hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoidossa kiinnitetään huomiota myös muun muassa ravitsemukseen ja kuntoutumista seurataan aktiivisesti moniammatillisissa tiimeissä, mihin kuuluu geriatri, osastonlääkäri, osastonhoitaja sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, kuntohoitajat ja kuntoutusohjaaja.

Kuntoutuksen tärkeänä osana on myös oikea-aikainen kotiuttaminen. Oikea-aikaisen kotiutuksella varmistetaan, ettei potilas siirry kotiin tai jatkohoitopaikkaan liian aikaisin. Lonkkaliukumäen kehittämisen ansiosta lonkkamurtumapotilaita on saatu kuntoutettua niin, että suoraan kotiin palaaminen on ollut mahdollista yhä useammalla potilaalla. Vuonna 2018 geriatristen lonkkamurtumapotilaiden määrä oli 129, heistä omaan kotiin palasi 53,5 %. Tämä on hyvä lukema, sillä geriatristen lonkkamurtumapotilaiden keski-ikä osastolla oli yli 82 vuotta.

Lonkkamurtuma johtaa usein liikunta- ja toimintakyvyn heikentymiseen ja yhteiskunnan kannalta lonkkamurtumat ovat merkityksellisimpiä avuntarpeeseen ja pitkäaikaishoitoon johtavia sairauksia. Suomessa leikataan vuosittain noin 6 000 lonkkamurtumaa. Lonkkaliukumäki on Porin perusturvan ja Satasairaalan yhteistä kehittämistyötä, mitä jatketaan edelleen. Hoidon tuloksellisuutta seurataan, jotta kehittämistä voidaan tehdä menestyksekkäästi.

 

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen geriatristen lonkkamurtumapotilaiden kuntoutusta on kehitetty yhteistyössä Satasairaalan kanssa