Perusturva valmistelee uutta palvelurakennetta – tulossa uusia yksiköitä ja toiminnan siirtämistä

Perusturva valmistelee uuden perhekuntoutusyksikön ja lastensuojelulaitoksen perustamista. Valmisteilla on myös viiden palveluyksikön toiminnan siirtäminen. Suunnitelmat ovat osa perusturvan palvelurakenteen uudistamista.

Tavoitteena on perustaa nelipaikkainen perhekuntoutusyksikkö ja 14 paikkainen lastensuojelulaitos. Uudet, omana toimintana järjestettävät yksiköt ovat merkittävä investointi perusturvan lastensuojeluun. Tavoitteena on päästä käynnistämään yksiköiden toiminta vielä vuoden 2019 aikana.

Viisi suljettavaksi suunniteltua palveluyksikköä ovat palvelukeskus Himmeli, palvelukoti Kyläsaari, Lavian Kotiranta I ja II sekä Uudenkoiviston vanhustentalo. Kun palveluyksiköiden toimintojen siirtämisestä ajanmukaisempiin ja kustannustehokkaampiin tiloihin tehdään päätös, kaikille nykyisille asiakkaille neuvotellaan yhdessä uusi koti toisesta palveluyksiköstä.

− Asuinpaikan muutokset aiheuttavat ymmärrettävästi huolta asiakkaillemme ja heidän omaisilleen. Kun päätökset asian etenemisestä on tehty, järjestämme erilaisia keskustelutilaisuuksia, esimerkiksi omaisten iltoja. Myös henkilökunnan jaksamista tuetaan esimerkiksi työyhteisökokousten kautta, kertoo vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula

− Palvelurakenteen uudistamisen yhteydessä tarkastelemme toimintaamme kriittisesti ja pyrimme löytämään uusia, innovatiivisia ratkaisuja toimintamme kehittämiseksi. Porin perusturvan vanhuspalvelut ovat hyvin laitosvaltaiset verrattuna muihin samankokoisiin kaupunkeihin ja alueisiin. Tavoitteena on uudistaa palvelurakennetta muun muassa laitosvaltaisuutta vähentämällä ja kotihoitoa, omaishoidon tukea sekä perhehoitoa kehittämällä, kertoo perusturvajohtaja Terttu Nordman.

Osaltaan toiminnan siirtämistä tukevat palveluyksiköiden käytössä olevien kiinteistöjen peruskorjaustarpeet. Kiinteistöt ovat vanhoja ja osa tiloista ei palvele nykyistä käyttötarkoitustaan, joten toiminnan jatkaminen vaatisi merkittäviä investointeja kiinteistöihin.

Perusturvalautakunta keskusteli palvelurakenteen kehittämisestä ensimmäistä kertaa 8.5. valmistelevassa kokouksessaan. Lautakunta jatkaa keskustelua toukokuun kokouksessa ja mahdolliset päätökset tehdään kesäkuussa.

 

Ovi