Kokemuksia ja kehittämisajatuksia Pasaasin alueesta kerätään tällä viikolla

Asutko Pasaasin alueella tai haluat muutoin vaikuttaa alueen tulevaisuuteen? Alueen uudistamiseen ja kehittämiseen halutaan ottaa mukaan kaupunkilaiset. Entisellä linja-autoasemalla voi vierailla keskiviikosta 12.6. perjantaihin 14.6. kello 12–18 välisenä aikana kaikille avoimessa idealaiturissa kertomassa ideoita alueen kehittämiseksi.

Pasaasin kehittämiskohde on Keskusaukiosta itään päin sijaitseva merkittävien julkisten palvelujen alue, jolla toimivat muun muassa keskustan uimahalli ja urheilutalo sekä urheilupainotteinen Kuninkaanhaan koulu. 

– Alueen uudistamisella tavoitellaan kaupunkirakenteen tiivistymistä, elinvoimaisempaa kaupunkiympäristöä ja sujuvampia liikenneyhteyksiä. Suunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta alueen läpi itä-länsi -suunnassa kulkevalle kävely- ja pyöräilyreitille, joka avaisi uuden yhteyden keskustasta Itä-Porin kaupunginosiin, toteaa kaavoitusarkkitehti Daniel Nagy.

Idealaituri on vuorovaikutteinen infopiste, jossa Pasaasin alueen käyttäjät ja suunnittelijat voivat kohdata. Idealaiturissa vierailevilta kerätään tietoja ja kokemuksia muun muassa asumisesta, liikkumisesta ja merkityksellisistä paikoista. Myös Pasaasin esillä olevaan suunnitteluaineistoon liittyviä näkemyksiä otetaan vastaan.

– Esillä on materiaaleja suunnittelutilanteesta ja alueen historiasta. Lisäksi asukkailla ja muilla alueen kehittämisestä kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua kävelyhaastatteluun tai vastata lyhyeen kyselyyn paikan päällä, kutsuu yhdyskuntasuunnittelija Sari Kivioja.

Pasaasin idealaituri liittyy käynnissä olevan yleissuunnittelun lisäksi Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamaan Attractive Nordic Towns -hankkeeseen, jonka tavoitteena on löytää keinoja vetovoimaisen kaupunkiympäristön edistämiseksi. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa viihtyisät kaupunkikeskustat, päästöjä vähentävät liikenneratkaisut sekä luontoarvojen ja rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen kestävässä yhdyskuntarakentamisessa.

–  Idealaiturin kokeileva luonne pohjautuu pohjoismaisten partnerikaupunkien kanssa käytyyn kokemuksenvaihtoon ja se toteuttaa kaupungin osallisuusmallin mukaista käytäntöä. Osallistamis- ja suunnittelutyön on tarkoitus edistää nykyisten ja tulevien asukkaiden hyvinvointia ja tuoda keskusteluun erilaisia konsepteja asumiseen, palveluihin ja liikkumiseen, toteaa Kivioja. 

Mitä: Pasaasin alueen asukkaille ja kaupunkilaisille suunnattu osallisuustapahtuma
Missä: Entinen linja-autoasema (aulatila), Itsenäisyydenkatu 44
Milloin:
ke 12.6 klo 12–18
to 13.6 klo 12–18
pe 14.6 klo 12–18

 

 

Ilmakuva Röni-Kuva Oy, 2017

Ilmakuva Pasaasista