Tammen alueen metsienhoito-ohjelman suunnittelutyö jatkuu – kyselyn tulokset apuna työssä

Porin kaupunki omistaa Ulvilan Kullaalla Joutsijärven ympäristössä sijaitsevalla Tammen alueella noin 1640 hehtaaria metsää. Kaupunki on laatimassa omistamalleen alueelle metsienhoito-ohjelmaa tulevaksi viideksikymmeneksi vuodeksi.

Hoito-ohjelman suunnittelun tueksi toteutettiin alkuvuonna kysely, jonka avulla kartoitettiin käyttäjien mielipiteitä Joutsijärven alueesta, retkeilyreiteistä sekä Tammen metsienhoidosta. Kyselyyn saatiin yhteensä yli 350 vastausta.

- Halusimme maanomistajan roolissa kuulla käyttäjien näkemyksiä ja toiveita siitä, miten Tammentilan puustoa tulisi hoitaa. Vastauksissa nousi esiin paljon muun muassa virkistyksellisiä, suojelullisia ja taloudellisia näkökulmia, joita pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon metsienhoito-ohjelman suunnittelussa, kertoo piiripuutarhuri Kari Torniainen Porin kaupungilta.

Myös reitistöön liittyvät toiveet ja kehitysehdotukset toimitetaan eteenpäin retkeilyreitin eri toimijoille. 

Metsienhoito-ohjelman työstämistä jatketaan arvioimalla eri hoitovaihtoehtojen vaikutusta puuston määrään, talouteen ja hiilinieluun.

Kyselyn vastausten pohjalta laadittu yhteenveto on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa www.pori.fi/metsat .

Kuva: Heli Nukki

Joutsijärven metsää

Lisätietoja: