Asiakkaat arvioivat palvelun laatua: kotihoidolle arvosana 8,7

Kotihoidon asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kevään 2019 asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli 8,7. Lähes 90 % kyselyyn vastanneista kotihoidon asiakkaista suosittelisi palvelua läheisilleen.

Kotihoito auttaa asiakasta esimerkiksi lääkehoidossa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokailuun liittyvissä asioissa ja kotitöissä. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajat toivat esiin, että kotihoito osaltaan mahdollistaa ikääntyneen kotona asumista ja luo turvallisuutta arkeen.

− Kyselyyn vastanneet antoivat kiitosta hyvästä hoivasta sekä työntekijöiden ammattitaidosta ja ystävällisyydestä. Kehittämiskohteina korostui asiakkaiden kokemus siitä, että vastuutyöntekijää ei välttämättä tunneta. Palautteiden perusteella työntekijät myös vaihtuvat liian usein ja ovat kiireisiä, kertaa vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula kyselyn tuloksia.

Asiakaspalautteiden pohjalta kehittämiskohteiksi nousee asiakkaan osallisuuden lisääminen hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa. Asiakkaat halutaan saada entistä aktiivisemmin mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseen, jotta varmistutaan siitä, että asiakkaan tarpeet tulevat kokonaisvaltaisesti huomioiduiksi.

− Asiakastyytyväisyys on meille tärkeä asia. Tavoitteenamme on aktiivisesti kuulla asiakkaita ja kehittää saadun palautteen pohjalta kotihoitoa entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin vastaavaksi. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan siksi vuosittain. Käymme tuoreimmat kyselytulokset läpi henkilökunnan kanssa ja ideoimme yhdessä ratkaisuja palvelumme parantamiseksi, Rehula täydentää.
 
Kyselyyn vastasi yhteensä 769 kotihoidon asiakasta Porin yhteistoiminta-alueelta eli Merikarvialta, Porista ja Ulvilasta. Kyselyyn vastanneista noin puolet on yli 85 vuotiaita ja noin 70 % heistä on naisia. Suurin osa kyselyyn vastanneista täytti vastaukset yhdessä omaisen kanssa.

 

Kotihoito Porin perusturvassa