Porin kaupunki aloittaa julkisten tilojensa esteettömyyskartoitukset

Porin kaupunki on aloittanut julkisten tilojensa esteettömyyden kartoitukset. Kartoitustyöt saivat alkunsa vammaisneuvoston valtuustoaloitteesta ja tarpeesta palvella paremmin kaikkia kaupunkilaisia. Lisäksi esteettömyyden huomioimisesta on tehty tekniselle toimialalle vuoden 2019 palvelulupaus.

Porin esteettömyyskartoitusten tekemisestä vastaa teknisen toimialan tilayksikkö. Tavoitteena on parantaa Porin kaupungin omistamien tilojen esteettömyyttä esimerkiksi lisäämällä opastusta esteettömille sisäänkäynneille.

Esteettömyyskartoitustyö Porin kaupungin tiloissa tehdään yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Rakennustekniikan koulutusohjelman insinööriopiskelija Jarkko Suominen on aloittanut tekemään esteettömyyden tarkastelua Porin nuorisotalosta osana opinnäytetyötään.

– Nuorisotalo on yksi keskeisiä kaupungin tiloja. Se on myös riittävän laaja kohde ensimmäisen esteettömyyskartoituksen tekemiseen, jotta saadaan tietoa siitä, kuinka kauan yhden kohteen kartoittaminen kestää, arvioi Suominen.

Esteettömyyskartoitukset tehdään Invalidiliitto ry:n ESKEH esteettömyyskartoitusmenetelmällä, joka pohjautuu Suomen lakiin ja asetuksiin. Esteettömyystarkastelussa ovat mukana konsultoimassa myös SAMKin Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmän vetäjä ja vammaisneuvoston jäsen Riikka Tupala sekä Suomisen opinnäytetyön ohjaaja Mari Kujala. ​

Esteettömyystiedot kartalle

Nuorisotalon esteettömyyskartoituksen valmistumisen jälkeen kartoituksessa tehdyt toimenpide-ehdotukset huomioidaan rakennuksen tulevien vuosien suunnittelussa. Myöhemmin on tarkoitus toteuttaa vastaavanlainen kartoitus myös kaupunginkirjastossa, jonka työ kilpailutetaan erikseen. 

– Jatkossa kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen osalta tehdään projektisuunnitelma nuorisotalosta tehdyn opinnäytetyön sekä kaupunginkirjaston esteettömyyskartoituksen pohjalta, kertoo tilayksikön päällikkö Mikko Viitala.

Esteettömyyden kokonaistilanteesta toteutettiin Porin kaupunkiorganisaation sisällä viime vuonna katselmus. Tulokset ovat nähtävissä karttasovelluksessa osoitteessa https://pori.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e264a49247d849a7ab6216c7763f3a43

– Karttapalvelua täydennetään sitä mukaa, kun eri kohteiden esteettömyyskartoitukset ja niiden määrittämät toimenpiteet saadaan toteutettua. Pelkästään kartoittaminen on todella yksityiskohtaista työtä, mutta tavoitteena on, että Pori olisi omistamiensa kiinteistöjen osalta esteetön lähivuosien aikana, Viitala toteaa. 

Kaupungin kiinteistöjen esteettömyystiedot löytyvät jatkossa myös osoitteesta pori.fi/kartat.

 

Nuorisotalo