Kesäkoulu toimii harjoittelun tukena

Kesäkoulu tarjoaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ainutlaatuisen tavan oppia uutta osana harjoittelujaksoa.

Kesäkoulu on perusturvan kesällä järjestämä koulutus, joka on suunnattu monialaisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Monialaisia luentoja järjestetään koko kesän ajan tiistaisin ja torstaisin sekä lääkäriopiskelijoiden pyynnöstä ohjelmaan on lisätty myös keskiviikolle heille suunnattuja luentoja. Kesäkoulun tarkoituksena on luoda oppiva organisaatio ja tukea opiskelijoiden harjoittelujaksoa perusturvassa.

Kesäkoulun avulla harjoittelijat saavat tietoa perusturvasta organisaationa sekä oppivat organisaation toimintatapoja. Opiskelijat saavat harjoittelua tukevaa opetusta hoitoon sekä hallinnolliseen puoleen liittyvissä asioissa.

Vaikka kesäkouluun osallistuminen on vapaaehtoista, on se suosittu osa kesätöitä. Kesäkoulun luennoille ei tarvitse erikseen ilmoittautua, jonka takia opiskelijoiden on helppo valita aihepiirien mukaan itseä kiinnostava aihe tai sellainen aihe josta haluaisi lisää tietoa. Monialaisilla luennoilla käy noin 50–60 henkilöä sekä erikseen järjestettävällä lääkäriopiskelijoille suunnatuilla luennoilla käy keskimäärin 35 henkilöä.

– Kesäkoulun luennot tukevat sekä opintoja että harjoittelua. Monipuoliset aiheet auttavat oppimaan joka päivä jotakin uutta, minkä takia kesäkoulun luennoilla käy mielellään, sanovat sosiaalityön kandidaatit Wilhelmiina Maarni ja Jarkko Taipaleenmäki

Kesäkoulua on järjestetty perusturvassa jo useamman vuoden ajan ja kesäkoulu on pidetty osa opiskelijoiden harjoittelua. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa kesäkoulussa järjestetään erityisesti kesälääkäreille suunnattuja luentoja, joissa käydään aiheita esimerkiksi potilaskertomuksen kirjoittamisesta reseptien kirjoittamiseen.

– Kesäkoulussa ja harjoittelussa yliopistossa opitusta tieteestä ja teoriasta tulee käytäntö. Kesäkoulu tukee käytännön työtä perusturvassa ja siinä samalla hahmottuu lääkäreiden toimintaketju erilaisissa työtilanteissa, kertoo lääketieteen ylioppilas Artturi Jokinen.

Kesäkoulua järjestetään 4.6.–8.8.2019 välisenä aikana.

 

Uudet työntekijät koulutuksessa