Avokuntoutusohjelmasta saa informaatiota ja ystäviä

Ryhmämuotoinen kuntoutus lähentää kohtalontovereita Tulppa-ryhmässä.

Tulppa-ryhmä on Porin perusturvan alueella 2017 käyttöön otettu avokuntoutusohjelma, joka on kohdistettu sepelvaltimotautia tai tyypin 2 diabetesta sairastaville ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneille. Tulppa-ryhmissä avohoitoa toteutetaan ryhmässä keskustellen ja ohjaajien sekä eri alojen ammattilaisten opastuksella.

Sairaanhoitajat Hanna Lindroos ja Teija Veneranta ovat toimineet Tulppa-ryhmän ohjaajina jo parin vuoden ajan. Innostus ryhmänohjaajaksi lähtemisestä alkoi esimiehen kautta tulleesta ehdotuksesta. Molempia oli kiinnostanut ryhmätoiminta ja sen ohjaaminen, minkä takia ehdotus Tulppa-ryhmän vetämisestä oli houkuttava.

Ryhmän ohjaaminen oli molemmille uutta, mutta mielenkiintoa riittää, minkä johdosta ryhmän toiminnan kehittäminenkin on molemmilla mielessä. Porissa toimii noin 8 tulppa-ryhmän ohjaajaa, jotka vuorottelevat ryhmien ohjaamisessa. Tulppa-ryhmä toimintaa on porissa järjestetty vuoden 2018 alusta asti.

Korsutuvalla järjestetty luento aiheesta Merikarvialla sai keuhkoveritulpan saaneen Pentti Ojalan, 67 kiinnostumaan kuntoutuksesta. Pentti oli ollut toipilaana jo 2018 keväästä lähtien ja kuntoutukseen tie löytyi 2019 keväällä. Pentti selvitti kuinka ryhmän toimintaan pääsee mukaan, minkä jälkeen hänelle kerrottiin, että läheiset sekä puolisot ovat myös tervetulleita ryhmän tapaamisiin. Aini Ojala, 71, Pentin vaimo, lähti mielellään ryhmän tapaamisiin mukaan, koska lisätieto kuntoutusta tukevasta elämäntyylistä kiinnosti häntä.

”Ihminen on perusluonteeltaan utelias” – Pentti Ojala

Kurssin alettua myös Ainille tuli yllättävä sydäninfarkti, jonka seurauksena elämään tuli rajoitteita sekä uutena asiana lääkitys. Ryhmässä käyminen etukäteen ja ryhmän kanssa jatkaminen auttoi häntä alusta asti kuntoutuksen kanssa ja liikkumaan lähteminen oli helpompaa ammattilaisten tuella. Monella muulla Ainin lisäksi oli vaikeuksia ymmärtää lääkityksen tarkoitus ja merkitys, jonka takia yksi pidetyimmistä asiantuntija vierailuista oli lääkärin vierailu ryhmässä. Silloin pystyttiin keskustelemaan tarkemmin ryhmäläisten mahdollisista lääkinnällisistä asioista, vaikkei kyseessä ollut kuitenkaan tavanomainen lääkärikäynti.

Tulppa-ryhmän tapaamisissa käyvät eri alojen ammattilaiset ovat asiakkaiden mielestä mielenkiintoinen osa ryhmän toimintaa. Eri alojen asiantuntijat tuovat asiakkaille tietoa kaikista elämän osa-alueista ja kertovat millä keinoilla voi kehittää mitäkin oman kuntoutumisen avuksi. Aiheita on asiakkaiden ja ohjaajien mielestä sopivalta laajuudelta, vaikka osat asioista eivät kaikille osallistujille olekaan olennaisia.

57-vuotias Timo Vesiluoma kärsi 2019 keväällä yllättävästä sydäninfarktista. Alusta asti ryhmän toiminnasta innoissaan ollut Timo odotti tapaamisia joka viikko. Alun kriisin vaiheiden kertaaminen oli jäänyt erityisesti Timon mielee, koska tapahtunut tilanne oli kuitenkin ollut raju ja tämä antoi taustaa sille, kuinka toipuminen tavallisesti etenee. Oman tilanteen vertaaminen muiden kokemuksiin helpotti tilanteen ymmärtämistä sekä kuntoutumisen tarpeellisuutta. Asiantuntevat ohjaajat ja alojen ammattilaiset olivat hyödyllisiä ja monipuolisuus oli hienoa kokonaisvaltaisen kuntoutumisen kannalta. Keskustelut olivat kokonaisvaltaisesti aikansa väärtti – kertoo Timo.

Ryhmän jäsenten erilaiset persoonat ja erityyliset tilanteet kuntoutumisen kannalta tekee jokaisesta ryhmästä erilaisen. Hersyvää huumoria ja nauraa sai myös, ei ollut ryppy otsassa liian vakavaa touhua – Timo kertoo.  Ryhmänohjaajat Teija ja Hanna kertoivat myös, että jotkut ryhmät ovat muodostuneet niin tiiviiksi, että he tapaavat jopa ryhmän ulkopuolella ystävinä. 

”Jokainen ryhmä opettaa meille jotakin ja kasvattaa ammatti-minää eri tilanteissa toimimiseen” – Teija Veneranta

Konkreettinen tekeminen saa asiakkaat helpommin sisäistämään ja ymmärtämään asioita pelkän luennon sijasta. Harkinnassa on ollut ryhmän tapaamisten kehittäminen enemmän konkreettisen tekemisen suuntaan. Ravitsemusterapeutin kanssa terveellisen välipalan suunnittelu ja valmistelu on ollut harkinnassa ja fysioterapeuttien kanssa asiakkaat käyvät jo salilla tekemässä harjoitteita jotka tukevat kuntoutumista.  

Ryhmän jäsenet asettavat alussa itsellensä jonkin tavoitteen, johon pyritään pääsemään viimeistään puolen vuoden päästä käytävään kontrollitapaamiseen mennessä. Tavoitteet suositellaan asettamaan helpoiksi, jotta ne ovat realistisia. Toisilla tavoite voi olla muutaman kilon pudotus ja toisella veden juomisen lisääminen. Ryhmän tarkoituksena ei kuitenkaan ole painonpudotus, vaan kuntouttavan elämäntyylin oppiminen ja oman tilanteen laajempi ymmärtäminen.

Tulppa-ryhmään tullaan mukaan monella eri tapaa. Ojalat löysivät reitin paikallislehden ilmoituksen avulla, Timo sai tiedon sairaalassa Ulvilan kuntoutusyksikössä ollessaan ja ryhmään voi hakeutua soittamalla tai kysymällä omasta terveyskeskuksesta. Ryhmissä on riittänyt tilaa hyvin kohderyhmän jäsenille. Hakuvaiheessa ryhmän tarkoituksen väärin ymmärtäneitä karsiutuu aina muutamia pois.

 

Tulppa-ryhmän ohjaajat