Luotsinmäen ja Ahlaisten välillä suoritetaan vesijohtotöitä

Luotsinmäen ja Ahlaisten välillä on käynnissä vesijohto- ja paineviemärityöt. Töiden on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana.

Vesijohtotöiden aikana rakennetaan noin 20 kilometriä pitkä vesijohto ja paineviemäri Luotsinmäeltä Peittoon kautta Ahlaisiin. Samalla Ahlaisten jätevesipuhdistamo poistetaan käytöstä.

– Uuden viemärin kautta Ahlaisten jätevedet siirretään Luotsinmäen keskuspuhdistamolle puhdistettavaksi, kertoo Porin Veden verkostopäällikkö Jouko Halminen.

Luotsinmäen keskuspuhdistamo on yksi Suomen tehokkaimmista jätevedenpuhdistamoista, jossa käsitellään pääosa Porin ja kaikki Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan sekä osa Euran ja Eurajoen jätevesistä sekä myös merkittäviä määriä teollisuuden jätevesiä.

Ensi vuonna käyttöön otettava vesijohto toimii toisena vesilähteenä Ahlaisissa. Tällä hetkellä Ahlaisissa saadaan vettä vain pohjavedenottamolta.

– Ahlaisissa on hyvä pohjavesi, mutta uuden vesijohdon avulla Ahlaisiin saadaan myös varavesilähde poikkeustilanteiden varalle, mikä on tietysti hyvä asia, sanoo Halminen.

Vesijohtotöillä ei ole suoraa vaikutusta alueen liikenteeseen, mutta työkoneiden ollessa käytössä alueen liikkujilta toivotaan varovaisuutta.

 

Vesi