Perusturvalautakunta esittää työryhmää selvittämään palvelukeskus Himmelin peruskorjausta ja tulevaa käyttötarkoitusta – Kyläsaaressa toiminta jatkuu nykyisellään

Perusturvalautakunta päätti torstai-iltana 29.8. pidetyssä kokouksessaan edellyttää palvelukeskus Himmelin paloturvallisuuteen liittyvien puutteiden pikaista korjaamista. Lisäksi perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle toiveen peruskorjausta ja tulevaa käyttötarkoitusta selvittävän laaja-alaisen, eri toimialojen asiantuntemusta yhdistävän työryhmän perustamisesta.

Perusturvalautakunta esittää laaja-alaisen työryhmän perustamista kaupunkikonsernin kokonaisetua ajatellen. Perusturvalautakunnan mukaan työryhmän johtoon tulee valita luottamushenkilöitä. Suunnitelman tulisi olla valmis elokuussa 2020.
 
− Himmelistä ja Kyläsaaresta tehtyjen selvitysten kautta haluttiin selvittää molempien kiinteistöjen todellinen kunto ja soveltuvuus ympärivuorokautisen hoidon ja asumisen jatkamiseen. Nyt tehtävillä lisäselvityksillä on tarkoitus kartoittaa Himmelin soveltuvuus paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön, mutta myös muiden toimintojen käyttöön. Perusturvalautakunta äänesti tänään jo tehtyjen selvitysten pohjalta palvelukoti Kyläsaaren toiminnan jatkamisesta. Äänestyksen jälkeen toimintaa päätettiin jatkaa Kyläsaaressa nykyisellään, kertoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Taloustilanne puhuttaa

Perusturvan talousarvio 2020 herätti kokouksessa keskustelua. Perusturvan budjetti on ylittymässä, joten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen on avainasemassa.

− Suurimmat budjetilliset ylitykset ovat seurausta esimerkiksi lastensuojelun sekä vammais- ja vanhuspalveluiden tarpeen ja asiakasmäärien kasvusta. Lastensuojelun perhehoidon asiakasmäärät, vammaispalveluiden omaishoitajien määrät ja vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen ostetut hoitopäivät ovat lisääntyneet. Kustannuskehitykseen on osaltaan vaikuttanut hoitotarvikkeiden käytön lähes 11 % kasvu. Budjettiin vaikuttavat keskeisesti myös erikoissairaanhoidon kustannukset, perusturvajohtaja Terttu Nordman kertoo.

Perusturvassa on tarve pitkäjänteiselle ja strategiselle kehittämiselle, jota tukemaan laaditaan tuottavuusohjelma. Tuottavuusohjelman laadinnasta vastaa NGH Consulting Oy. Lisäksi suunnitteilla on yhteistyöprojekteja Satasairaalan kanssa esimerkiksi suun terveydenhuollon, vammaisten asumispalveluiden ja lääkintälaitehuollon osalta.

− Talouden suunnittelussa olennaista on huomioida myös toimintaympäristön muutokset, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Meidän on huomioitava esimerkiksi valtakunnallisen sote-uudistuksen käynnistyminen, Nordman täydentää.

 

Vanhuspalveluiden yksikkö Himmeli