Kotihoidon jäähdytetyillä aterioilla parannetaan ateriakokonaisuuden laatua

Porin kotihoidon ateriapalveluihin liittyvän uutisoinnin yhteydessä on arvioitu asiakkaan turvallisuudentunteen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vähenevän, jos Pori siirtyy toimittamaan kotihoidon asiakkaiden ateriat jäähdytettyinä. Turvallisuustekijät tai kuljettajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus eivät olennaisesti muutu, sillä ateriat toimitetaan asiakkaalle kotiin sovitun aikataulun mukaisesti.

 Aterioita toimitetaan jatkossa tavallisesti 1-2 kertaa viikossa. Koska toimituksen ajankohdasta sovitaan asiakkaan kanssa, hänen ei tarvitse päivittäin varautua olemaan kotona tiettyyn aikaan. Jäähdytetyn aterian etuna on, että se on mahdollista lämmittää ja syödä asiakkaan itsensä valitsemana aikana.

− Ateriat toimitetaan aina sisälle asiakkaan kotiin ja asiakkaan toiveesta jäähdytetyt ateriat voidaan laittaa suoraan jääkaappiin. Aterioita ei jätetä asiakkaan ulko-ovelle, jos tästä ei ole asiakkaan suoraa pyyntöä. Mikäli asiakas ei ole kotona tai ei avaa ovea aterian saapumisaikaan, tulee kuljettajan ottaa puhelimitse yhteyttä asiakkaaseen tai sovittuun lähiomaiseen, vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula tiivistää jäähdytettyjen aterioiden toimituksen periaatteita.

Kuljettaja on myös velvollinen ilmoittamaan kotihoidolle, jos hän arvioi asiakkaan voinnin huonoksi tai jos asiakkaan kodissa on syömättömiä aterioita. Mikäli tilanne asiakkaan kotona vaatii välitöntä ensihoitoa, on kuljettaja velvollinen ottamaan yhteyttä sekä kotihoitoon että hätäkeskukseen.

Ruoan houkuttelevuus edelleen tärkeä kriteeri

Lämpimien aterioiden kotiinkuljetuksista ollaan luopumassa, koska lämpötilojen pysyminen säädetyissä rajoissa kuljetuksen aikana on ollut haasteellista. Jäähdytettyjen aterioiden tarjonta parantaa aterioiden tasoa.

Perusturvan keskeisin tavoite on asiakkaan hyvä ravitsemus, joka tukee ja mahdollistaa kotona asumista. Hyvä ravitsemustila on erityisesti ikäihmisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja hyvän olon perusedellytys.

− Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita ja ravitsevia aterioita, jotka sisältävät pääruuan lisäksi kasvislisäkkeen ja jälkiruoan. Ruoan tulee olla rakenteeltaan ja ulkonäöltään ruokahalua herättävää, maukasta, asiakkaiden tottumusten tai mieltymysten mukaista, tutuista raaka-aineista valmistettua, vaihtelevaa ruokaa. Ateriasuunnittelun ja valmistuksen lähtökohtana toimii ruoan ja ruokailutilanteen tärkeä merkitys paitsi ravinnon lähteenä, myös nautintojen antajana, Rehula täydentää.

Ateriat pakataan läpinäkyviin, helposti avattaviin ja kierrätyskelpoisesta materiaalista valmistettuihin kertakäyttörasioihin, jotka kestävät lämmityksen sekä mikrossa että uunissa. Pakkauksissa on tarvittavat erityisruokavaliomerkinnät, pakkauspäivämäärä, viimeinen käyttöpäivä sekä säilytys- ja lämmitysohjeet. Aterioissa huomioidaan kausivaihtelut, sesonkiruoat, alueen ruokaperinnekulttuuri ja erilaiset juhlapyhät.

Jäähdytettyjen aterioiden toimittaminen suunnitellaan aloitettavaksi tammikuussa 2020. Viikonloppuisin ateriat on jo vuosien ajan toimitettu jäähdytettynä ja asiakaspalaute aterioista on ollut positiivista. Ateriapalvelun piirissä noin 350 asiakasta.

 

Kotihoito Porin perusturvassa