Perusturva tarjoaa pitkään työttömänä olleille nyt entistä yksilöllisempää palvelua

Pitkään työttömänä olleille tarjotaan perusturvassa nyt entistä yksilöllisempää palvelua. Elokuussa käynnistyi kokeilu, jossa kartoitetaan pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden elämäntilannetta ja etsitään keinoja elämänhallinnan, työ- ja toimintakyvyn, kuntoutumisen, opiskelun tai työllistymisen tueksi yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään yksilöllisiä ratkaisuja omaan tilanteeseensa.

− Kutsumme asiakkaan henkilökohtaiseen tapaamiseen, jossa käydään yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa läpi asiakkaan elämäntilannetta, työllistymiseen liittyviä edellytyksiä sekä sitä, millaisista palveluista hän voisi hyötyä. Yhteistyössä ovat tiiviisti mukana myös asiakkaan omat TE-palveluiden virkailijat. Tavoitteenamme on tukea ja auttaa asiakkaita kohti hänen tavoitettaan, oli se sitten työelämä, opiskelu tai kuntoutus. Kokonaisuus räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toimintaedellytysten pohjalta, aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen-Olejniczak.

Mikäli asiakkaan työllistyminen kaipaa laajempaa tukea, asiakas saa tulevaisuutensa suunnitteluun ja toteutukseen apua Jopin työtoiminnan ja Tinkin päivätoiminnan ammattilaisilta. Asiakkaan tukena toimivat ammattilaiset valitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti: tukena voivat toimia esimerkiksi sairaanhoitaja, lähihoitaja, sosiaaliohjaaja, toimintaterapeutti, psykologi tai psykiatri. Tavoite on, että Jopin ja Tinkin ammattilaisten avulla asiakas pääsee toteuttamaan oman suunnitelmansa työ- tai opiskelupaikan hakemisesta tai kuntotuttavaan työtoimintaan pääsemisestä.  

Mikäli työelämä tai opiskelu ei ole asiakkaalle ajankohtaista ja asiakas tarvitsee tukea  esimerkiksi arjen hallinnan, erilaisissa yhteisöissä toimimisen tai hyvinvointinsa vahvistamiseksi, asiakas voidaan ohjata sosiaaliseen kuntoutukseen. Jos asiakkaalla on paljon terveydellisiä oireita tai haasteita työ- ja toimintakyvyssä, hänelle tarjotaan perusturvan työkykytiimin palveluita.

Toiminta on suunnattu kaikille pitkään työttömänä olleille perusturvan alueella asuville porilaisille, ulvilalaisille ja merikarvialaisille. Tavoite on auttaa asiakkaita löytämään yksilöllisiä ratkaisuja omaan tilanteeseen. Myös työttömyyden pitkittymistä pyritään ennaltaehkäisemään.

Uuteen toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä TE-palveluiden omaan virkailijaan, Porin kaupungin aikuissosiaalityöhön tai Satakunnan TYP:in eli Satakunnan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

− Uusi toimintamalli käynnistyy Porin perusturvan, Satakunnan TYP:in ja TE-palveluiden yhteistyöllä. Uutta toimintamallia kokeillaan syksyn 2019 ajan, ja mikäli toimintamallista saadaan hyviä tuloksia, voidaan toimintaa mahdollisesti jatkaa myös ensi vuonna, aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen-Olejniczak täydentää.

 

 

Kuvassa tuolit ja pöytä