Satakunnan maakuntajohtaja ja Porin kaupunginjohtaja: Suomi-radan eteneminen on myös Satakunnan ja Porin etu

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin esittämiä linjauksia suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi 10.9.2019.

– Satakunnan kannalta suurten raidehankkeiden eteneminen on merkittävää ja Länsi-Suomen maakuntien yhteisen edunvalvonnan tavoitteiden mukaista, toteaa maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä

– Satakunnan alueen raideyhteydet ja raideyhteyksien pitkäjänteinen kehittäminen ovat vahvasti sidoksissa näiden suurten raideinvestointien, erityisesti Suomi-radan, etenemiseen, eikä ole täysin poissuljettua, että Porikin osallistuisi jatkossa Suomi-radan edistämiseksi valmisteltavaa hankeyhtiötä koskeviin neuvotteluihin, enteilee kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Junaradan tasoristeys