Kevyen liikenteen väylän rakennustyöt pysäyttävät liikennettä valtatiellä 23

Söörmarkun ja Noormarkun välille rakennettavan kevyen liikenteen väylän rakennustyöt aiheuttavat pysähdyksiä liikenteessä syksyn aikana.

Kallion louhintatyöt alkavat valtatien 23 varrella syyskuun puolivälissä. Valtatien liikenne joudutaan pysäyttämään syksyn aikana useita kertoja lyhytaikaisesti räjäytystöiden vuoksi. Liikenne katkaistaan kerrallaan enintään 8 minuutin ajaksi. Räjäytystöitä tehdään pääsääntöisesti arkisin kello 9–15 välisenä aikana ja paikalla on liikenteenohjaus.

Räjäytystöitä tehdään arvion mukaan marraskuun puoleen väliin saakka. Valtatien 23 varteen rakennettavan väylän pituus on lähes 4 kilometriä. Urakka-alue rajoittuu etelästä Söörmarkun alikulkukäytävään ja pohjoisesta Noormarkun terveyskeskuksen alikulkukäytävään.  

Porin kaupunginhallitus on myöntänyt 700 000 euron määrärahan kevyenliikenteen väylän rakentamiseen. Kevyen liikenteen väylän rakennuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kevyen liikenteen väylä ja siihen liittyvät muut tiejärjestelyt valmistuvat kokonaisuudessaan elokuussa 2020.

Lisäksi Söörmarkun uuden eritasoliittymän viimeistelytyöt ovat käynnissä arviolta lokakuuhun saakka. Uusi eritasoliittymä valtateiden 8 ja 23 risteyksessä avattiin liikenteelle syyskuun alussa.

Noormarkun kyltti Valtatie 23:n varrella