Poriin suunnitellaan uudenlaista yhteiskäyttöistä virastotaloa

Poriin suunnitellaan modernia yhteiskäyttövirastoa, jonka on tarkoitus tuoda kaupungin ja valtion palvelut keskitetysti porilaisten lähelle. Tavoitteena on parantaa yhteistyötä sekä asiakas- ja työntekijäkokemusta. Porilaiset sekä henkilöstö halutaan tiiviisti mukaan suunnitteluun ja kehittämään uusia työnteon tapoja. Kyseessä on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen ja kokonaan uusi yhteiskäyttövirastokonsepti.

Yhteisiin tiloihin sijoittuvat muun muassa asiakaspalvelut, kokoustiloja sekä tukipalveluita. Niiden lisäksi suunnitellaan erilliset monitilatyöympäristöt sekä valtion virastoille että Porin kaupungille. Toteutuessaan hankkeen on määrä olla valmis kesällä 2023. Muutos koskee noin 340 valtion virastoissa työskentelevää ja 460 Porin kaupungin työntekijää.

– Henkilöstölle uusi kokonaisuus mahdollistaa aiempaa laadukkaammat, toimivammat ja viihtyisämmät työskentelytilat. Myös työnteon tavat tulee miettiä uudestaan. Yhteiskäyttövirasto pienentää myös hiilijalanjälkeä mm. tilatehokkuuden paranemisen ja liikenteen vähenemisen kautta, sanoo tilajohtamisen toimintayksikön esimies ja projektipäällikkö Kari-Matti Haapala.

Projekti on tällä hetkellä esiselvitysvaiheessa. Projektin vetovastuu Porin osalta on kaupunginjohtajan nimeämällä johto- ja projektiryhmillä. Valtionhallinnon osalta vetovastuu on Senaatti-kiinteistöillä.

– Hanke on Senaatille merkittävä päänavaus uudenlaisen tilakonseptin kehittämisessä ja siksi tähän on valjastettu mittava joukko asiantuntijoita. Yhteiskäyttöisillä tiloilla on nyt kysyntää ja Porin projekti tarjoaa hienon mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työtiloja yhdessä erityyppisten asiakkaiden kanssa, toteaa hankkeen projektipäällikkö Sinikka Selänne Senaatti-kiinteistöistä.  

Keskiössä työntekijä ja asiakas   

Esiselvitysvaiheen suunnittelutyö käynnistettiin kaupungin osalta johtoryhmän työpajalla 21. elokuuta, jonka tavoitteena oli mm. selvittää johdon näkemys siitä, millaisissa työoloissa ja -tiloissa Porin kaupungin henkilöstö voisi tulevaisuudessa työskennellä. Työpajan toteutti hankkeeseen kiinnitetty työympäristömuutoksiin erikoistunut Workspace Oy.

– Johtoryhmä asetti työpajassa hankkeen tavoitteiksi yhteistyön lisäämisen yksiköiden sisällä ja välillä, sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämisen. Kaupungin henkilöstö halutaan ottaa mukaan muutosmatkalle kohti uusia tiloja ja työn tekemisen tapoja, sanoo toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Myös Senaatti-kiinteistöt kartoittaa syksyn aikana valtion virastoille tarkoitetuissa työpajoissa, millaisia yhteisiä tarpeita eri virastoilla on ja millaisia erityistarpeita niillä on.

‒ Elokuussa pidetyssä työpajassa pohdittiin muun muassa sitä, miten toimiva asiakaspalvelu voitaisiin järjestää Porin kaupungin kanssa yhdessä ja miten asiakkaiden yksityisyydensuojaa voidaan samalla parantaa. Monitilaympäristössä työskentelyn pelisäännöistä, tietosuojasta ja tietoturvastakin puhuttiin heti. Niihin panostetaan suunnittelun kaikilla osa-alueilla, kertoo Selänne. 

Myöhemmin on luvassa myös kaupungin ja valtion yhteisiä pajoja. Työpajoissa yhdessä määritelty tilaohjelma sovitetaan muutamiin Porissa sijaitseviin kiinteistöihin, kuten Teljäntorin kauppakeskukseen. Tarkoituksena on testata, miten esiin nousseet tarpeet sopivat olemassa olevaan kohteeseen. Myös muita mahdollisia kohteita tai kokonaan uutta rakennusta pidetään tässä vaiheessa mahdollisina vaihtoehtoina.

 

Kuvassa tuolit ja pöytä