Porin joukkoliikenteen lippuvalikoiman uudistuskyselyn tulokset julki

Porin joukkoliikenteen lippuvalikoimaa uudistetaan. Uudistuksen tueksi toteutetun mielipidekyselyn tulokset ovat nyt kaikkien nähtävillä.

Kysely joukkoliikenteen lippuvalikoiman uusista tarpeista tuotti yhteensä huimat 1184 vastausta. Verkkokyselyn lisäksi kuntalaisten ajatuksia joukkoliikenteestä ja lippuvalikoiman uudistamisesta kartoitettiin Twitter-keskustelun avulla.

– Joukkoliikennejaosto pohtii kyselyn tuloksia ja lippujen hinnoista saatuja lausuntoja seuraavassa kokouksessaan. Niiden pohjalta rakennetaan ehdotus uusista lipputuotteista ja niiden käyttöehdoista, sekä päästään miettimään myös lippujen uusia hintoja, kertoo suunnittelija Merika Lanne.

Vastauksista on koottu tulossivu, jossa kaikki kyselyn vastaukset ovat nähtävillä visuaalisissa graafeissa. Tuloksia voi suodattaa ja tarkastella vastaajien lippujen ostotottumusten, iän ja henkilöauton käyttömahdollisuuksien mukaan. Kyselyn avoimista vastauksista on muodostettu sanapilviä.

– Saimme vastauksia kaikista ikäryhmistä. Sanapilvistä on havaittavissa eroja eri ikäisten mielipiteissä. Esimerkiksi 30–39-vuotiaiden vastauksissa nousee esiin liikkuminen lasten ja lastenvaunujen kanssa, kun taas muut ikäryhmät eivät ole ottaneet niitä niin paljon huomioon, toteaa Lanne.

Kyselyyn vastanneet olivat kaikista yksimielisimpiä lasten, nuorten ja opiskelijoiden edullisempien kausilippujen suhteen. Selkeän enemmistön mielestä lasten, nuorten ja opiskelijoiden edullisemmat kausiliput ovat hyvä asia. Myös kausilippujen toimiminen yöbusseissa on selvästi toivottua, sillä 1048 vastaajan mukaan kausilipulla pitäisi voida maksaa yöbussissa ja vain 120 oli asiasta eri mieltä.

Tasaisimmin äänet jakautuivat erityisesti lipun hinnan ja matkan pituuden suhteeseen liittyvässä kysymyksessä. Vastaajista 548 oli sitä mieltä, että lipun hinnan tulee maksaa sitä enemmän, mitä pidemmälle matkustaa. 616 vastaajaa puolestaan oli sitä mieltä, että kaikkialle Poriin pitää päästä samalla lipun hinnalla, matkan pituudesta riippumatta.

Kyselyn kaikki tulokset ovat nähtävillä tulossivulla. Uusien lipputuotteiden ja asiakashintojen on määrä astua voimaan 1. heinäkuuta 2020 alkaen. 

Paikallisliikenteen linja-auto kauppatorilla