75-vuotiaiden terveystarkastukset jatkuvat lokakuussa – terveystarkastukset ovat osoittaneet tarpeellisuutensa

Jo 250 yli 75-vuotiasta on kesän aikana osallistunut Porin perusturvan tarjoamiin laajoihin terveystarkastuksiin. Maksuttomat hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat jälleen 7.10. alkaen. Tavoitteena on, että kaikki Porin, Ulvilan ja Merikarvian alueen 75-vuotiaat tarkastetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Suosituissa terveystarkastuksissa asiakkaan terveydentilaa selvitetään kattavasti. Tarkastuksessa terveydenhoitaja kartoittaa 75-vuotiaan vointia, toimintakykyä, ravitsemustilaa, alkoholinkäyttöä, mielialaa, nukkumista, muistia sekä lääkitystä. Terveydentilan selvitystä varten otetaan myös tarvittavat laboratoriotutkimukset. Tarkastukseen kuuluu tarvittaessa vapaaehtoinen, maksullinen suuterveyden kartoitus. Mikäli tarkastuksessa havaitaan jotain tavallisesta poikkeavaa, asiakkaalle suunnitellaan tarvittavat jatkotoimenpiteet asiakkaan oman alueen sote-keskukseen.

− Maksuttomien ikäkausiterveystarkastusten tavoitteena on sairauksien ennaltaehkäisyn lisäksi tarve tukea ikäihmisten laadukasta ja turvallista asumista kotona. Terveystarkastusten kautta halutaan myös tunnistaa yhä paremmin kansansairauksia, kertoo vs. perusturvajohtaja Anna-Liisa Koivisto.

Jo tehdyissä terveystarkastuksissa on havaittu esimerkiksi muistisairauksia ja muita akuutteja, hoitoa vaativia sairauksia. Terveystarkastukseen saapuneella asiakkaalla on saattanut olla esimerkiksi nielemisvaikeuksia, vatsakipua, laihtumista ja matala hemoglobiini, mutta hän ei ole aikaisemmin hakeutunut terveydenhuollon palveluihin.

− Yksi terveystarkastukseen saapunut asiakas söi kovin huonosti, joten hänen kanssaan keskusteltiin vaihtoehdoista tilanteen parantamiseksi. Kyseisen asiakkaan kohdalla paras ratkaisu oli ateriapalvelu, joka alkoi käydä asiakkaan kotona jo tarkastusta seuraavana päivänä. Myös esimerkiksi huonokuntoisen puolison kanssa asuvalle järjestettiin kotihoidon kartoituskäynti, kertoo terveydenhoitaja Anna-Maija Heikkilä.

Terveystarkastuksilla on havaittu olevan myös tärkeä sosiaalinen merkitys.

− Monelle tarkastus oli myös selkeästi tärkeä siksi, että joku kysyy, mitä kuuluu ja pääsee ensimmäistä kertaa työelämän jälkeen kutsuttuna terveystarkastukseen. Tarkastuksissa oli tarvetta keskustelulle ja tarkastusta arvostettiin kovasti, summaa Heikkilä.

Terveystarkastuksien tiedot asiakkaan luvalla tieteellisen tutkimuksen aineistoksi

Terveystarkastukseen tulleelle 75-vuotiaalle tarjotaan mahdollisuus antaa suostumuksensa sille, että hänen terveystarkastuksensa tietoja voidaan hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa.

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa terveystarkastuksien avulla kotona asuvien tai kotihoidon piirissä olevien 75-vuotta täyttävien mahdolliset piilevät kansantaudit, kartoittaa väestön terveystilaa sekä kontrolloida jo todettujen perustautien tasapainoa. Tutkimuksesta vastaavat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Turun yliopisto.

− 75-vuotiaiden terveystarkastusten suurin hyöty kohdistuu suoraan asiakkaalle. Tieteellisen tutkimuksen kautta saatavaa tietoa tullaan hyödyntämään suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, joten toiminnalla voidaan arvioida olevan sekä lyhyen, että pitkän aikavälin vaikutuksia. Perusturva haluaa olla aktiivisesti kehittämässä paitsi tieteellistä tutkimusta, myös opiskelijayhteistyötä, joten sairaanhoitajaopiskelijat tekevät terveystarkastuksia käytännön harjoittelujaksollaan, kertoo erityisasiantuntija Pauliina Hietasalo.
 
Terveystarkastusten suorittamiseen osallistuvat tehtävään koulutetut Satakunnan ammattikorkeakoulun syventävän vaiheen sairaanhoitajaopiskelijat. Sairaanhoitajaopiskelijat suorittavat terveystarkastuksia perusturvan terveydenhoitajan ja ammattikorkeakoulun opettajan valvonnassa ja ohjauksessa.

 

Verenpainemittaus ikääntyneeltä asiakkaalta