Pori investoi kouluihin ja hyvinvointiin haastavasta taloustilanteesta huolimatta

Porin kaupungin ensi vuoden talousarvioehdotus päätyy tulokseltaan 7,5 miljoonan euron alijäämään. Mikäli verotulot ja valtionosuudet kehittyvät ennustetusti, tulos kääntyy positiiviseksi jo vuonna 2021.

Talousarvioesitys on toimialojen osalta pääosin keväällä laaditun talousarviokehyksen mukainen, jossa tavoitteena oli noin 4,5 miljoonan euron alijäämä. Tulotilanne on kuitenkin heikentynyt, sillä verotulojen jaksottumisessa eri vuosille on edelleen suurta epävarmuutta valtakunnallisten ongelmien vuoksi. Lisäksi osa vuoden 2020 valtionosuuksista päätettiin maksaa kunnille jo vuonna 2019, mikä heikensi Porin valtionosuusarviota vuonna 2020 noin 3,5 miljoonaa euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirta on esityksessä -28,1 miljoonaa euroa. Tästä rahoitetaan korkeintaan 21 miljoonaa euroa pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä. Veroprosentin esitetään säilyvän 20,25:ssa.

Investointien määrä kasvaa 

Investointien määrä kasvaa aiempiin vuosiin verrattuna jo vuonna 2020, ollen 50,4 miljoonaa euroa. Palveluverkkouudistuksen toteuttamisen myötä niiden määrä kasvaa vielä suunnitelmakaudella. 

– Palveluverkkouudistukseen on budjetoitu jo tulevalle vuodelle yli 2 miljoonaa euroa. Suurimpina investointeina ovat muun muassa Vähärauman uusi koulu, jonka rakentamista aikaistettiin, Pohjois-Porin monitoimitalo sekä Kyläsaaren päiväkodin uusi rakennus. Lisäksi Käppärän ja Puuvillan kirjastot jatkavat toimintaansa. Liikuntapaikkainvestoinneista merkittävimmät ovat urheilutalon peruskorjauksen suunnittelun käynnistyminen ja Isomäen alueen investoinnit, kuten Karhuhallin energiatehokkuuden parantaminen, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. 

Taloudellisia panostuksia osoitetaan suoraan kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantamiseen. Hyvinvointirahaa jaetaan ensi vuonna jälleen 250 000 euroa ja avustuksia uudistetaan kohti osallistavampaa käytäntöä.

– Yksityiskohtina voidaan mainita myös uuden Icehearts-ryhmän perustaminen ja kaupunkipyöräilyn edistäminen, joihin kumpaankin on varattu 50 000 euroa, sanoo Luukkonen.

Teknisten toimintojen merkittävimmät investoinnit tehdään liikenneväyliin ja Jokikeskukseen. Lisäksi tehdään panostuksia sähköautojen lataamiseen ja energiatehokkuuteen.

Kaupungin yhteisten palvelulupausten määrää on kasvatettu viidestä seitsemään. Palvelulupauksissa kaupunki sitoutuu muun muassa energiakäytön tehostamiseen, fossiilivapaan liikenteen panostamiseen, kevyen liikenteen edistämiseen sekä lupaprosessien sujuvoittamiseen.

– Lisäksi kaupunki sitoutuu toimimaan innovatiivisena ja vastuullisena hankkijana, josta esimerkkinä sosiaalisista kriteereistä työllistämisehdon käyttö kaupungin hankinnoissa.
Kaupungin ja asukkaiden välisille kohtaamisille ja aidolle vuorovaikutukselle luodaan mahdollisuuksia kaikilla kahdeksalla palvelualueella. Panostamme myös lapsiin ja nuoriin laajentamalla nuorisopassin käyttömahdollisuuksia, kertoo Luukkonen.

Toimintojen tehostamisella ratkaisuja taloustilanteeseen

Pitkäjänteistä talouden tehostamispotentiaalia ja mahdollisia toimenpiteitä on kartoitettu ulkoisilla auditoinneilla.

– Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen ulkoisen auditoinnin toimenpiteet on huomioitu tässä talousarvioesityksessä, toteaa Luukkonen.

Teknisen toimialan ulkoisen auditoinnin raportti on lausuntokierroksella. Sen taloudelliset tavoitteet otetaan huomioon taloussuunnitelmassa. Perusturvan toimintojen tuottavuusarviointi on vasta käynnistynyt ja sitä tehdään samaan aikaan Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen esitteli ehdotuksensa vuoden 2020 talousarvioksi 3. lokakuuta. Kaupunginhallitus saa talousarvioehdotuksen käsiteltäväkseen ensimmäisen kerran maanantaina 7. lokakuuta.

Talousarvio Pori Sans -fontilla