Isosannan alueelle suunnitellaan lastensuojelun ja perhekuntoutuksen uusia toimitiloja

Teknisen toimialan tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on etsinyt kaupunginhallituksen ja kaupungin johtoryhmän talousseminaarissa (2-3.5.2019) päätettyjen toimenpiteiden julkaisun jälkeen sopivaa tilaa perhekuntoutus- ja lastensuojeluyksiköille. Kartoitus kohdistettiin ensin kaupungin hallinnassa oleviin tiloihin ja vaihtoehtojen läpikäynnin jälkeen nopeasti myös yksityisessä omistuksessa oleviin tiloihin.

Teknisen toimialan tilajohtamisen yksikkö on kilpailuttanut kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti perhekuntoutus-​ ja lastensuojeluyksiköille uusien toimitilojen vuokraamisen avoimena menettelynä.

Kilpailutusasiakirjat laadittiin yhteistyössä perusturvan lastensuojelun edustajien kanssa. Kilpailutus toteutettiin 15.8.-​16.9.2019 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta,​ jotka kaikki täyttivät tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vähimmäiskriteerit.

Kaupunginhallitus päättää yksimielisesti esittää valtuustolle tilojen vuokraamista osoitteesta Isosannanpuistokatu 19 Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:ltä tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjojen mukaisesti ja päättää esittää teknisen toimialan tilajohtamisen yksikön valmistelemaan vuokrasopimusta tarjoajan kanssa.

Tavoitteena on saada tilat Perusturvan käyttöön mahdollisimman nopeasti niin,​ että muutto valmiisiin tiloihin on mahdollista 1.7.2020 alkaen.

Hankinnan kohteena olivat:

-​  Lastensuojelun yksikkö: kaksi osastoinen 7+7 lasta
-​  Lastensuojelun yksikön yhteydessä toimii myös vastaanottoperhetoiminta. (Sosiaalipäivystys tuo tarpeen vaatiessa lapsia yksikköön odottamaan vastaanottoperhettä n. 2-​4 tunnin ajaksi.)
-​  Perhekuntoutusyksikkö: tilat 4 perheelle
-​ Optio: Jälkihuoltoasunto. Asunto mahdollistaa nuoren itsenäisen asumisen harjoittelun turvallisessa ympäristössä.

Erillis-​ tai osatarjouksia ei hyväksytty.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattiin tilaajan tahtotila sekä tarpeet vuokrattavien tilojen omainaisuuksista sekä hankkeen muista vaatimuksista.

Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus,​ joka ratkaistiin pisteyttämällä saadut tarjoukset tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen valintakriteerien mukaisesti.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto kokouksessaan 28. lokakuuta.

Kaupunginhallitus