Ota koppi ja tule tukiperhekoulutukseen!

Tukiperhe on aivan tavallinen perhe, jolla on aikaa ja kiinnostusta toimia lapsen ja hänen perheensä tukena. Tukiperheeksi voi ryhtyä lapsiperhe, lapseton pariskunta tai yksin asuva henkilö. Kiinnostaisiko sinua ottaa auttamiskoppi vastaan ryhtymällä tukiperheeksi?

Tukiperhetoimintaan saa eväät osallistumalla tukiperhekoulutukseen. Valmennus itsessään ei sido ryhtymään tukiperheeksi. Koulutuksessa käsitellään muun muassa tukiperheiden tarvetta ja mitä tukiperhetoiminta on sekä lapsen kasvua ja kehitystä.

Tukiperhekoulutuksen tiedot

Ajankohta
ma 28.10. klo 17.00-19.30
ma 4.11. klo 17.00-19.30
ma 11.11. klo 17.00-19.30
ma 25.11. klo 17.00-19.30
ma 2.12. klo 17.00-19-30

Paikka
Teljäntori, Antinkatu 16 B, 4. krs, 28100 Pori

Sisältö

  • Miksi tukiperheitä tarvitaan?
  • Lapsen kasvu ja kehitys, miten tukea eri-ikäistä lasta.
  • Miten voin tukea eri tavalla kiintynyttä lasta?
  • Mitä tukiperhetoiminta on käytännössä?
  • Tukiperhetoiminta ja yhteistyö

Kouluttajina toimivat Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön työntekijät.

Sitovat ilmoittautumiset 25.10.2019 mennessä Terttu Nuolivaaralle
p. 044 7019747 tai terttu.nuolivaara@pori.fi
Ilmoitattehan samalla myös mahdollisen erityisruokavalionne.

Mitä tukiperhetoiminta on?

Tukiperhetoiminta on lyhytaikaista perhehoitoa. Se on osa lastensuojelulain mukaista avohuollon tukitoimintaa. Tukiperheitä tarvitaan myös sijaishuollossa oleville lapsille. Tukiperhetoiminnalla autetaan lasta ja hänen perhettään silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat heikentyneet tai perheen lähiverkosto puuttuu. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on. tukea lapsen perhettä, jotta perhe selviytyy jatkossa omin voimavaroin. Tukiperhe voi olla tukemassa perhettä myös heitä kohdanneen kriisin aikana.

Tukiperhe antaa lapselle tavallisen perhe-elämän mallin, johon kuuluu tavallisia asioita, yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä. Lapsen omaa perhettä tuetaan selviytymään omin voimavaroin ja vanhempi saa omaa aikaa. Lapsi saa samalla tukevia aikuissuhteita, uusia kavereita ja mahdollisuuden erilaiseen arkeen ja perhe-elämään. Tukiperheenä toimiminen on koko perheen asia. Perheen oman elämäntilanteen tulee olla vakaa ja ihmissuhteet kunnossa. Tukiperheellä tulee olla kyky vastata lapsen tarpeisiin ja heiltä edellytetään joustavuutta, yhteistyökykyä sekä kykyä kohdata erilaisuutta.

Tukiperheitä tarvitaan leikki- ja kouluikäisille lapsille sekä erityistä hoitoa vaativille lapsille. Lapsi käy tukiperheessä pääsääntöisesti kerran kuukaudessa sekä mahdollisuuksien mukaan pidemmillä lomilla. Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Tukiperhettä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Tukiperheelle maksetaan kunnan määrittelemä kulukorvaus ja hoitopalkkio.

Perhe