Huvilarannan asemakaavan muutos ehdotusvaiheessa

Muutosehdotus on yleisön nähtävänä 10. - 23.10.2019.

Alue sijaitsee Meri-Porissa Kaunismäentien varrella Huvilarannan kaupunginosassa, ja koskee korttelin 5 tonttia 3. 

Kaavamuutoksella tontin rakennusoikeus muutetaan vastaamaan nykyistä tilannetta.

Kaavan lisätiedot

 

 

Huvilaranta, havainnekuva