Lasten hoitoaikojen ilmoittaminen parantaa palvelua ja vähentää ruokahävikkiä

Porin kaupungin omissa päiväkodeissa hoidetaan noin 2600 lasta, joiden hoitoajoista noin viidesosa jää kuukausittain ilmoittamatta. Se vaikeuttaa sopivan henkilöstömitoituksen suunnittelua ja aiheuttaa valtavan määrän ruokahävikkiä.

Henkilökunnan työajat suunnitellaan niin, että eniten henkilöstöä on paikalla silloin, kun lapsiakin on määrällisesti eniten. Suunnittelua vaikeuttaa kuitenkin se, että kaikkien lapsien hoitoajat eivät ole tiedossa.

– Vaikka lasten vanhemmat maksavat varhaiskasvatuksesta varatun ajan mukaan, ilmoittamatta jättämien hoitoaikojen määrä on suuri, pohtii varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki.

Puutteellisista hoitoaikojen ilmoituksista johtuen myös tarvittavan ruuan määrä on arvattava. Vastaava palvelusuunnittelija Timo Salmi arvioi, että ruokahävikin määrä päiväkodissa on keskimäärin yli 150 kiloa per päivä, viikkotasolla lähes 1000 kiloa ja vuositasolla useamman kuorma-autollisen verran.

– Yksi ylimääräinen päivän ateriakokonaisuus kaikkina päiväkodin toimintapäivinä tuottaa hävikkiä lähes 150 kiloa vuodessa, mikä merkitsee esimerkiksi elintarvikkeina lähes 500 euroa per vuosi. Jos ruokahävikki olisi puolet pienempi, puhuttaisiin kymmenistä tuhansista euroista per vuosi, Salmi laskee.

Turhaan tilattu ruoka päätyy biojätteisiin, eikä sitä voida lahjoittaa esimerkiksi ruokajakeluun, koska ruoka on yksiköissä hajallaan ja eri puolilla kaupunkia.

Hoitoajan ilmoittaminen käy nopeasti sovelluksella

Porin varhaiskasvatuksen palveluissa käytetään TietoEdu-hoitoaikasovellusta, jonka avulla vanhemmat voivat ilmoittaa lastensa hoitoajat viikoiksi eteenpäin sähköisesti joko mobiililaitteella tai tietokoneella.

Helppokäyttöinen sovellus mahdollistaa entistä tarkemman hoitoaikojen seurannan sekä vanhemmille että henkilökunnalle. Sen avulla ryhmien toimintaa voidaan suunnitella paremmin.

– Aina vanhemmat eivät voi etukäteen tietää lastensa hoidon tarpeita ja tilanteet voivat muuttua yllättäenkin. Silloin on kuitenkin tärkeää, että muuttuneista tilanteista ilmoitetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan välittömästi. Näillä toimenpiteillä paikalla on tarvittava määrä aikuisia huolehtimaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja samalla riittävä määrä ruokaa syötäväksi eikä pois heitettäväksi, Välimäki toteaa.

Väinölän päiväkoti