Sunniemen alueelle lisää pientaloja, kaavaluonnosta esitellään 7.11.

Asemakaavan tavoitteena on tulvalta suojattu, luonnonläheinen ja omaleimainen pienasuntoalue lähellä keskustaa.

Alueen kaavoituksella osoitetaan lisäksi Harjunpäänjoen eteläosaan kääntöuoma ja Kokemäenjoen rantaan tehtävä tulvasuojelurakentaminen. Järjestelyt liittyvät Porin tulvasuojeluhankkeeseen. Harjunpäänjoen-Sunniemen vesitaloushankkeen vesilupa on kaavan nähtävillä olon aikana käsittelyssä aluehallintovirastossa.

Sunniemenrannan ja Isojoenrannan asemakaava ja -muutos nähtävillä 17.10.-18.11. 

Kaavaluonnos esitellään Rantakartanossa torstaina 7.11. klo 17.00-20.00, Isojoenrannantie 58.

Tutustu kaavan asiakirjoihin 609 1679

Sunniemenranta, havainnekuva