Sunniemen alueelle suunnitellaan tulvasuojattua pientaloaluetta

Asemakaavan tavoitteena on omaleimaisen, korkeatasoisen ja viihtyisän pientaloalueen muodostuminen niin, että alueen maa- ja puutarhatalouden edellytykset säilyvät. Lisäksi alueelle luodaan mahdollisuuksia palveluasumisen järjestämiselle ja rakennetaan lisää paikallisvesistöihin liittyviä virkistysmahdollisuuksia.

Suunnittelualue sijoittuu Sunniemen ja Isojoenrannan alueelle noin 3,5 kilometrin päähän Porin keskustasta, osittain Porin ja Ulvilan kaupunkien rajalle.

Asemakaavan valmistelua on tehty vuosina 2016–2018 samanaikaisesti tulvasuojelun suunnittelun kanssa.

– Keskeisenä tavoitteena on kaavoituksen osalta huolehtia sekä Isojoenrannan itäosan että Sunniemenrannan alueiden tulvasuojelusta, tarkentaa asemakaavan valmistelija Pentti Klemetti.

Kaavaluonnos on nähtävillä 18. marraskuuta asti ja sitä esitellään yleisölle torstaina 7. marraskuuta kello 17–20 Rantakartanossa (Isojoenrannantie 58).

Asemakaavamuutokseen pääsee siis vielä vaikuttamaan. Mielipiteensä voi esittää joko suullisesti tai kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun. Kaupunkisuunnittelu palvelee Palvelupiste Porinassa (Yrjönkatu 6 B). Kirjalliset yhteydenotot lähetetään osoitteeseen Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95, 28101 Pori tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Kaavan asiakirjoihin voi tutustua täällä.

Sunniemi, näkymä Kokemäenjoelle