Kotihoidossa otetaan käyttöön lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu

Porin perusturvassa aloitetaan kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu, jolloin lääkkeet tullaan jakamaan apteekissa koneellisesti kerta-annoksiin. Muutos tehdään perusturvan yhteistoiminta-alueella, eli Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla, asteittain tämän syksyn aikana.

- Lääkkeiden koneellisen annosjakelun tavoitteena on lisätä kotihoidon asiakkaiden lääkehoidon turvallisuutta, vähentää lääkekustannuksia sekä samalla vapauttaa kotihoidon hoitajien työaikaa muuhun hoiva- ja hoitotyöhön, avaa vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula muutoksen taustoja.

Lääkkeiden koneellisesta jakelusta ei aiheudu kustannuksia asiakkaalle. Palvelu sisältää kotihoidon asiakkaiden lääkehuollon hoitamisen, johon sisältyvät lääkkeiden koneellinen annosjakelu kerta-annoksiin sekä asiakkaiden reseptien hallinnointi ja asiakkaiden lääkityksen tarkistus.

Kotihoidon työntekijät toimittavat lääkkeet asiakkaille kahdeksi viikoksi kerrallaan. Kotihoidon tiimeissä palvelu aloitetaan ensimmäisenä Ulvilassa, Kiertokadun ja Vähärauman tiimeissä sekä Noormarkun tiimissä.

- Muutosta tehtäessä perusturvan lääkäri tarkistaa asiakkaan lääkkeet, jonka jälkeen kotihoidon hoitaja toimittaa lääkelistan apteekkiin ja apteekissa arvioidaan vielä lääkkeiden sopivuus koneelliseen jakeluun. Tämän jälkeen lääkäri kirjoittaa uudet reseptit annosjakeluun, kertoo vs. terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Heidi Luotolahti-Pitkäranta.

Kaikki lääkevalmisteet eivät sovellu koneelliseen annosjakeluun, jolloin kyseiset lääkkeet toimitetaan kuten tähänkin saakka.

Jotta koneelliseen annosjakeluun voidaan siirtyä, tulee asiakkaan tai omaisen tehdä eReseptisuostumus, annosjakelusopimus asiakkaan ja apteekin välillä sekä tilimyyntisopimus. Kotihoidon hoitajat ohjeistavat ja antavat lisätietoa asiasta asiakkaalle ja omaiselle, kun palvelun aloittaminen on ajankohtaista.

Koneellisen annosjakelupalvelun hankinta on kilpailutettu ja perusturvalautakunta on valinnut palveluntuottajiksi Porin Karhu apteekin ryhmittymän, Merikarvian apteekin ja Lavian apteekin.

 

Lääkkeiden annosjakelun kerta-annokset