Vähärauman koulun oppilaat lähestyivät päättäjiä kirjeitse

Vähärauman koulun 5. ja 6. luokkalaiset saivat mahdollisuuden vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin, kun he kirjoittivat kirjeet Porin päättäjille. Kirjeet kirjoitettiin teemalla Kui Oppilaat Voi? ja niistä välittyy aidosti lasten ajatukset Porista ja porilaisuudesta.

Kirjeiden kirjoittaminen sisältyi Vähärauman koulun monialaiseen oppimiskokonaisuuteen ja tähän liittyviin työpajoihin, jotka järjestettiin 25.–26. syyskuuta. Kirjeet oli osoitettu kaupunginvaltuuston jäsenille luettavaksi, ja ne oli kirjoitettu käsin vanhanaikaiselle kirjepaperille.

– Oppilaat kokivat tehtävän tärkeäksi ja innostavaksi, lisäksi se herätti paljon keskustelua lasten keskuudessa, kertoo työpajaa ohjannut luokanopettaja Milla Rukakoski.

Oppilaiden kirjeissä korostuu ylpeys omasta kotikaupungista. Porissa parasta on kaikki -kommentti toistui useammankin lapsen kirjeessä. Lapset kiittelivät etenkin Porin hyviä harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia sekä nuorisopassia.

Pohdintaa Vähärauman koulun purkamisesta ja väistötiloissa opiskelusta oli lähes jokaisen oppilaan kirjeessä. Lapset suhtautuvat hyvin ymmärtäväisesti väistötiloissa opiskeluun, vaikka se ei aivan kivutonta ole ollutkaan. Uuden koulun valmistumista odotetaan innolla ja erityisesti tähän liittyviä toivomuksia esitettiin päättäjille.

Kestoaiheena koululaisten puheessa tuntuu pysyvän kouluruoka, joka sai näissäkin kirjeissä niin kehuja kuin parannusehdotuksiakin. Uudempana aiheena esiin nousevat ympäristöasiat. Lapsia huolestutti muun muassa roskaaminen ja ilmastonmuutos.

Valtuustossa otettiin kirjeet ilolla vastaan

Kirjeet jaettiin kaupunginvaltuutetuille 28. lokakuuta pidetyssä kokouksessa. Jokainen valtuutettu sai luettavakseen yhden koululaisen kirjeen. Yksi kirje ehdittiin kokouksessa lukea ääneenkin. Kirjeet otettiin hyvällä mielellä vastaan, sillä tämä toi mukavaa vaihtelua myös valtuuston kokoukseen.

– Kirjeet käsittelivät hyvin monipuolisesti nuorten elämään liittyviä asioita. Moni valtuuston jäsen varmasti perehtyy omaan kirjeeseensä vielä ajan kanssa kotona, kuvailee kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Oili Heino.

Heinon on tarkoitus kirjoittaa myös vastauskirje koululaisille. Kirje kirjoitetaan tietenkin koululaisten tavoin käsin kirjepaperille.

Vähärauman koulun oppilaan kirje päättäjille