Keskustassa on inventoitu modernia rakennuskantaa ja selvitetty korkean rakentamisen vaikutuksia

Porin keskustasta on valmistunut kaksi selvitystä. Ne ohjaavat jatkossa Porin keskusta-alueen maankäytön suunnittelua.

Porin kaupunkisuunnittelu on toteuttanut modernin rakennuskannan inventoinnin yhdessä Satakunnan Museon kanssa. Inventoinnin tarkoitus on ollut kerätä ja välittää tietoa Porin keskustan modernista rakennuskannasta ja siihen liittyvistä arvoista.

Aiemmin tietoa on kerätty lähinnä keskustan vanhemmista, ennen sotia rakennetuista kerrostumista sekä puukaupunginosista ruutukaavakeskustan ulkopuolelta. Tämä inventointihanke käsitti nyt 1930–1990 valmistuneet rakennukset Porin vanhimmalta ruutukaava-alueelta. Inventointiin sisältyi 162 rakennusta. Lisäksi inventointiraportti sisältää kuvauksen alueen kaavoitushistoriasta sekä keskustan rakentumisesta nykyisenlaiseksi.

Korkean rakentamisen selvityksessä puolestaan arvioidaan korkean rakentamisen vaikutuksia maisemaan, kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja keskustan elinvoimaisuuteen. Selvitys sisältää suosituksia korkeasta rakentamisesta ja siihen parhaiten soveltuvista paikoista Porin keskustan alueella. Selvityksen tarkastelualue käsittää Porin ruutukaavakeskustan sekä Riihikedon, Tiilimäen ja Kuninkaanhaan kaupunginosat.

Molemmat selvityksistä on luettavissa täällä.

Ilmakuva keskusta ja Kirjurinluoto