Perusopetusforum kokoaa yli 500 osallistujaa Itätuuleen

Perusopetuksen henkilöstölle suunnattu koulutuspäivä kokoaa useiden eri kuntien edustajia saman katon alle. Lauantaina 9. marraskuuta yli 500 ammattilaista noin 40:stä eri koulusta ympäri Satakuntaa kokoontuu Itätuuleen.

– Asiantuntijoille on tarjolla ajankohtaisia luentoja ja työpajoja, joissa keskitytään erityisesti koko kouluyhteisön hyvinvointiin. Keskiössä on ajatus siitä, miten koulu toimisi entistäkin paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka edistää oppilaiden hyvinvointia ja kokemusta koulutyön mielekkyydestä. Tämän lisäksi päivään on tuotu teemoja, jotka edistävät ja tukevat kasvatus- ja opetustyötä tekevien työhyvinvointia, toteaa koulutussuunnittelija Sanna Kulha Osaava Satakunta verkostosta. 

Perusopetusforumin pääluennoitsijoiksi saapuvat erityispedagogiikan dosentti, KT Tanja Äärelä Lapin ja Itä-Suomen yliopistosta sekä erityisopettaja, yliopistonlehtori, KT Tuomo Virtanen Jyväskylän yliopistosta. 

– Äärelä keskittyy kysymykseen, miten opettaja voi osaltaan mahdollistaa, että kukin oppilas voisi onnistua koulussa omista lähtökohdistaan ja jopa omien edellytystensä mukaisesti. Aihetta tarkastellaan koko kouluympäristön näkökulmasta ja peilataan teemaa myös esimerkkeihin nuorten vankien peruskoulukokemuksista, joita Äärelä on tutkinut väitöstutkimuksessaan. Virtasen luento antaa vastauksia siihen, mitä oppilaiden kouluun kiinnittymisellä todella tarkoitetaan ja millä tavoin sitä voidaan edistää, kuvailee Kulha luentojen sisältöä. 
 
Työpajoissa pohditaan opettajan jaksamista ja tunteita, saadaan hyvinvointia edesauttavia työkaluja sekä rentoudutaan joogapajassa ja sanataiteen merkeissä kuvitteellisella sammalmättäällä. Lisäksi kuullaan kokemuksia muun muassa inklusiivisesta opetuksesta ja yhteisopettajuudesta sekä aistitilan ja interaktiivisen lattian hyödyntämisestä opetuksessa. 

Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorojen kautta lisätään ymmärrystä Asperger-oireyhtymästä sekä mielenterveyden järkkymisestä ja siitä selviytymisestä. Pajoissa ammennetaan vinkkejä myös esimerkiksi toiminnalliseen opetukseen, monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja rakentavaan vuorovaikutukseen sekä perehdytään kasvatuskoiratoimintaan, neurokirjon lasten koulunkäynnin tukemiseen ja robotiikkaan.  
 
Tapahtuman järjestäjä Osaava Satakunta on kuntien oma yhteistyöverkosto, joka tuottaa henkilöstön tarpeista lähteviä ajankohtaisia täydennyskoulutuksia sivistysalan ammattilaisille. Verkostoon kuuluu koordinoijakunta Porin lisäksi tällä hetkellä kymmenen muuta kuntaa ja toiminta on laajentumassa. Osaava Satakunta on toiminut jo liki 10 vuoden ajan, tarjoten vuosittain useita kymmeniä koulutuksia osaamisen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi, omassa maakunnassa.   

Itätuulen koulun aulatila