Postin lakko vaikuttaa Porin kaupungin palveluihin

Maanantaina alkaneen posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakko vaikuttaa Porin kaupungin osalta muun muassa laskutukseen sekä perusturvan, kirjaston ja pysäköinninvalvonnan palveluihin.

Kaupungin laskutus

Porin kaupunki lähettää myyntilaskut normaalin laskutusrytmin mukaisesti postialan lakon aikana. Lakon vaikutuksia pyritään ennakoimaan asiakkaille lähtevien laskujen osalta niin, että maksuaikaa pidennetään 7. marraskuuta jälkeen lähetetyissä laskuissa. Lakon jatkuessa asiaa arvioidaan uudelleen.

Lakkoaikana laadittujen laskujen osalta maksuvalvonta aloittaa perintätoimenpiteet vasta, kun lakko ja sen aiheuttamien jakeluviivästysten purun vaikutukset ovat ohi.

Porin kaupungille paperilaskuja lähettävien yritysten kannattaa lähettää laskut verkkolaskuna tai maksuttoman toimittajaportaalin kautta. Verkkolaskutiedot ja ohjeet toimittajaportaaliin rekisteröitymiseksi löytyvät osoitteesta www.pori.fi/laskutus-ja-maksaminen 

Perusturva

Postilakko vaikuttaa Porin perusturvan asiakas- ja kutsukirjeiden sekä laskujen kulkuun.

Kirjeenä lähetettävät kutsut, ajanvaraustiedot ja muut asiakaskirjeet eivät postin lakon aikana kulje. Perusturvan yksiköistä ollaan puhelimitse yhteydessä niihin asiakkaisiin, jotka tavallisesti saisivat ajanvaraustiedon tai kutsun kirjeitse.

Reseptit ja hoitopalautteet ovat käynnin jälkeen katsottavissa sähköisessä muodossa Omakanta-palvelusta. Omakantaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Sosiaali- ja perhepalveluiden toimeentulon ja vammaispalvelun asiakkaiden sähköinen Omapalvelu on käytettävissä myös lakon aikana.

Lakon aikana päätökset annetaan tiedoksi asiakkaalle salatun sähköpostin avulla. Sähköpostin käyttömahdollisuus päätöksen tiedoksiantoon varmistetaan etukäteen ottamalla asiakkaaseen yhteyttä puhelimitse tai salattua sähköpostia käyttämällä, mikäli asiakas on aiemmin ilmoittanut perusturvalle sähköpostiyhteystietonsa. Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköpostia, hänelle tarjotaan vaihtoehtoista tapaa saada päätös tiedoksi.

Lakko ei vaikuta oikaisuvaatimusten määräaikoihin. Asiakkaita pyydetään tuomaan lakon aikaiset oikaisuvaatimukset kirjallisena joko palvelupiste Porinaan (os. Yrjönkatu 6 B, 1. krs, 28100 Pori) tai Porin kaupungin keskitettyyn kirjaamoon (os. Yrjönkatu 6 B, 2. krs, 28100 Pori).  Oikaisuvaatimukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pori.fi. Salaamatonta sähköpostia ei kuitenkaan suositella salassapidettävien tietojen lähettämiseen. Mikäli asiakas lähettää henkilötietoja sisältävän oikaisuvaatimuksensa salaamattomasta sähköpostista, on vaaranvastuu asiakkaalla.  

Perusturva on väliaikaisesti keskeyttänyt asiakkaidensa laskutuksen. Perusturva seuraa tilannetta ja lähettää laskut asiakkaille lakon päätyttyä. Jos lakko peruuntuu, laskut lähetetään asiakkaille normaalisti. Eräpäivät korjataan tarvittaessa siten, että asiakkaan lakisääteinen maksuaika säilyy.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköintivirhemaksujen valitukset sekä päätökset käsitellään noin joka toinen viikko postitse. Lakon myötä valitusten päätökset saattavat tulla myöhässä. Erääntyneiden virhemaksujen maksuvaatimukset lähetetään kerran kuukaudessa ja niiden ajallaan saapumista selvitetään.

Kirjasto

Lakon aikana muut kuin varhaiskannossa tulevat lehdet jäävät saapumatta kirjastoon. Muista Satakirjastoista tulevien varausten saapumisessa voi olla viivettä, tai varaukset jäävät kokonaan saapumatta lakon aikana.

Kirjaston asiakkaita pyydetään myös tarkistamaan lainaustensa eräpäivät verkkokirjastosta tai ottamalla yhteyttä kirjastoon, mikäli asiakas on valinnut myöhästymismuistutusten saapumistavaksi kirjeen.

Asioiden vireille saattaminen ja päätösten tiedoksianto

Lakko vaikuttaa päätöksenteon prosessiin niin asioiden vireille saattamisen kuin täytäntöönpanojen osalta. Vireilletulon osalta on hyödynnettävä sähköisen asioinnin kanavia sekä keskitetyn kirjaamon palveluja.

Sähköinen asiointi

Kaupungin sähköinen asiointipalvelu sujuvoittaa asioiden vireille saattamista postin lakon aikana. Kaupungin palveluja koskevat lomakkeet on julkaistu kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.pori.fi/ota-yhteytta/sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet

Lomakepalvelun lisäksi sähköisenä vireilletulokanavana toimii keskitetyn kirjaamon sähköposti: kirjaamo@pori.fi

Kirjaamon sähköposti ei ole suojattu, mikä tulee lähettäjän huomioida henkilötietojen osalta viestiä lähettäessään.

Sähköinen viestin toimittaminen viranomaiselle on lähettäjän omalla vastuulla.

Asiointi kirjaamossa

Kaupungille saapuvat kirjeet ja hakemukset kirjataan kaupungin diaariin keskitetyssä kirjaamossa saapumisajankohdan mukaan.

Palvelupiste Porinan yhteydessä osoitteessa Yrjönkatu 6 B sijaitseva kaupungin kirjaamo palvelee arkisin klo 8:00-16:15 välisenä aikana.

Kirjaamon yhteystiedot ja poikkeukset aukiolossa

puh. 02 623 4470
esimies 044 701 4582
Faksi 02 634 9417
kirjaamo(@)pori.fi

Poikkeukset aukioloajoissa:
Suljettu 15.11.2019 koko päivän

Päätösten tiedoksianto

Päätökset annetaan ensi sijassa tiedoksi sähköisenä tiedoksiantona. Muita tiedoksiantotapoja hyödynnetään asiakohtaisesti.

--

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakko alkoi maanantaina 11. marraskuuta ja jatkuu ilmoituksen mukaan sunnuntaihin 24. marraskuuta asti.

Porin kaupunki seuraa tilannetta ja päivittää tietoa lakon vaikutuksista Porin kaupungin verkkosivuille.

Kirjoja ja henkilökuntaa Itätuulen kirjastossa