Sairaalanpalveluiden geriatrinen kuntoutusosasto T5 ja akuutti lyhytaikaisosasto T7 vaihtavat keskenään paikkoja

Porin perusturvan sairaalapalveluiden geriatrinen kuntoutusosasto T5 ja akuutti lyhytaikaisosasto T7 vaihtavat keskenään paikkoja Maantiekadun toimipisteessä. Osastojen muutto tehdään 7.-11.11. välisenä aikana. Potilaat siirtyvät uusille osastoille maanantaina 11.11.

Geriatrinen kuntoutusosasto T5 muuttaa B5-osaan ja sen uusi nimi on Geriatrinen kuntoutusosasto T7. Akuutti lyhytaikaisosasto T7 muuttaa C1-osaan ja osaston uusi nimi on Akuutti lyhytaikaisosasto T5.

Maantiekadun toimipisteeseen asennetaan uudet, päivitetyt opasteet viikon 46 aikana. Opasteita päivitetään muun muassa hisseistä, hissien auloista ja osastojen ovista. Myös henkilökunnalta saa tarvittaessa apua oikean osaston löytämiseksi.

− Osastojen muuton taustalla on potilashoidon ja –turvallisuuden kehittäminen. Samalla kehitetään osastojen välistä yhteistyötä, sillä geriatrinen kuntoutusosasto muuttaa kirurgisen kuntoutusosaston välittömään läheisyyteen. Akuutti lyhytaikaisosasto T5 vuorostaan muuttaa akuutti lyhytaikaisosasto T4 yläpuolelle. Muuton myötä toistensa toimintaa tukevat osastot sijaitsevat aiempaa lähempänä toisiaan ja yhteistyö osastojen välillä sujuvoituu, kertoo vs. terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Heidi Luotolahti-Pitkäranta muuton taustoista.

Osastojen muuttoa on valmisteltu syksyn ajan, jotta muutto saadaan tehtyä asiakasystävällisesti. Pahoittelemme muuttotyöstä aiheutuvaa haittaa.

Kuntotus sairaalapalveluiden osastolla