Kaupungin aurauskalusto valmiina talven koitoksiin

Porissa on marraskuun myötä päästy jo nauttimaan viilenevistä ilmoista sekä satunnaisista lumikuuroista. Säätiedotuksia tarkkaillaan nyt aktiivisesti ja kaupungin aurauskalusto on valmiudessa lähtemään liikkeelle, mikäli lunta tulee runsaasti. Auraus hoidetaan liikenneväylien hoitoluokituksen mukaan ja etusijalla ovat pääväylät, joukkoliikenteen reitit sekä pyörätiet.

– Vaikka talvisesta kelistä saatiinkin viikonloppuna esimakua, ei Porin alueelle tämän hetkisen ennusteen mukaan ole lähiaikoina tiedossa lumisateita. Kalusto on kuitenkin valmiudessa siltä varalta, että tilanne muuttuisi ja lunta tulisikin yhtäkkiä enemmän, kertoo tiemestari Jyrki Kartastenpää Porin kaupungilta. 

Talvikunnossapitoa hoidetaan Porissa sekä kaupungin omien työmiesten että yksityisten urakoitsijoiden voimin. Vaativissa sääolosuhteissa koko käytettävissä oleva kalusto valjastetaan liikkeelle ja töitä tehdään tarvittaessa ympäri vuorokauden, työaikalakien sallimissa rajoissa.

Lumenaurauksessa edetään liikenneväylien hoitoluokitusten mukaisesti; liikenneväylien hoito on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan liikenteen määrän, laadun ja tarpeen mukaan. Erityisesti asuntokaduilla aurausta voidaan joutua välillä odottamaan, sillä etusijalla ovat niin sanotut kriittiset väylät, kuten pyörätiet, pääväylät sekä joukkoliikenteen reitit. Kokonaisuudessaan kaupungilla on huollettavana noin 1000 kilometriä katualueita, joista noin 720 kilometriä on katuverkkoa ja noin 280 kilometriä pyöräteitä.

Päivystysaikoina eli iltaisin ja viikonloppuisin ajoradoilla noudatetaan ohjeellisia aurausrajoja. Esimerkiksi ensimmäisen luokan väylillä tämä tarkoittaa sitä, että auraus aloitetaan, kun irtolunta on kertynyt noin viisi senttiä.

– Senttimäärät ovat kuitenkin vain suuntaa antavia, sillä lumen olomuoto ratkaisee paljon. Esimerkiksi loskakelillä lunta lähdetään auraamaan, vaikka senttikriteerit eivät täyttyisikään, huomauttaa Kartastenpää.  

Myös kiinteistöjen omistajilla talvikunnossapitovastuita 

Vastuu katujen talvikunnossapidosta jakautuu sekä kaupungille että yksityisille kiinteistöille. Kunnan velvollisuutena on hoitaa ajoratojen, pyöräteiden sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattomien jalankulku- ja pyöräteiden auraus. Kaupunki huolehtii myös näiden väylien hiekoituksesta sekä keväisestä hiekoitushiekan poistosta. 

Lumen ja jään poistaminen tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä taas kuuluu tontinomistajan ja -haltijan vastuulle. Myös jalkakäytävän hiekoitus, jalkakäytävälle kertyneiden lumivallien poiskuljettaminen, sadevesikaivojen auki pitäminen tontin kohdalta sekä keväinen hiekoitushiekkojen poistaminen kuuluvat omistajan velvollisuuksiin. 

Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta, sillä lumen siirtäminen tonteilta kaupungin katu- ja puistoalueille on kiellettyä. Mikäli tontilla ei ole riittävästi tilaa, on lumi tarvittaessa kuljetettava lumenläjitysalueelle. 

– Kaupungin virallinen lumenläjitysalue sijaitsee viime vuoden tapaan Raatimiehenluodossa, Kimpajuovantien varressa, muistuttaa Kartastenpää. 

Vähälinnankadun pyörätien auraus