Pori haluaa olla teollisuuden tekoälyn ja automatiikan merkittävin pohjoiseurooppalainen kaupunki

Pori osallistui ainoana pohjois-eurooppalaisena kaupunkina noin vuoden mittaiseen EU:n Digital Cities Challengeen. Hankkeen myötä Pori sai EU:n komissiolta digitaaliseen kehitykseen liittyviä toimintamalleja sekä asiantuntijapalveluita

Digital Cities Challenge alkoi Porissa kesällä 2018. Projektin aikana alueen elinkeinoelämää ja julkisia organisaatioita osallistettiin työpajojen muodossa miettimään digitalisaation mahdollisuuksia. Välituloksia esiteltiin osallistujakaupunkien tapaamisissa, jotka toimivat myös vertaisarviointitilaisuuksina.

Hanke tarjosi osallistuville kaupungeille konsultatiivisen menetelmän ja asiantuntijapalveluja kaupungin digitaalisen muutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Miten perinteisen teollisuuskaupungin elinkeinoelämä pystyy parantamaan kilpailukykyään digitaalisia teknologioita ja digitalisaatiota hyödyntämällä, ja miten digitalisaatiosta voidaan tehdä kaupungin uusi kasvuala?

Ohjelman lopputuloksena syntyi Porin digitaalisen transformaation strategia, jonka tavoitteena on tehdä Porista tekoälyn, automatisaation ja robotiikan merkittävin ja houkuttelevin pohjoiseurooppalainen kaupunki. 

– EU:n Digital Cities Challenge tarjosi Porin kaupungille ja elinkeinoelämälle hyvän tilaisuuden käydä läpi digitaalisuuden mahdollisuuksia ja luoda alueelle tiekartta, joka johtaa meidät kohti tekoälykästä Poria. Tehtyä työtä ja aikaansaatua strategiaa voidaan hyödyntää niin kaupungin toimialoilla kuin elinkeinoelämän piirissä, jotta pystymme hyödyntämään digitaalisaation mahdollisuudet myönteisesti, toteaa Porin elinvoimayksikön päällikkö Jouko Hautamäki

Strategian jalkautusvastuu on Porin kaupungilla ja Prizztech Oy:llä. Mukana kumppaneina ovat Satakunnan kauppakamari, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus. 

– Jalkautustyö on jo käynnistynyt, esimerkiksi yritysten testikäyttöön tarkoitetun 5G-verkon hankintaa Porin satamaan suunnitellaan parhaillaan, Hautamäki toteaa.

Hankkeeseen osallistuminen tukee viime vuonna käynnistynyttä Tekoälykäs Pori -ohjelmaa, jossa tekoälyn soveltaminen nostetaan Porin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteiseksi teemaksi. Tekoälykkään Porin tavoitteena on auttaa paikallisia tekoälyä soveltavia yrityksiä kasvamaan ja kehittymään. 

 

Kuva robotista