Porin kaupunki pitää työtaistelutoimenpidettä laittomana

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on eilen lauantaina kello 14.59 ja sittemmin Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry ilmoittanut järjestävänsä työtaistelutoimenpiteen Porin kaupungin teknisellä toimialueella maanantaina 18.11.2019 alkaen klo 8.00 ja päättyen klo 23.59.

KT Kuntatyönantajat ry:n kannanoton mukaisesti Porin kaupunki pitää työtaistelutoimenpidettä laittomana, koska työtaistelulla pyritään vaikuttamaan työnantajan työnjohto-oikeuteen, josta on sovittu voimassa olevilla työehtosopimuksilla. Yhtyen KT:n näkemykseen kaupunki paheksuu laitonta työtaistelua koskevan ilmoituksen ajankohtaa.

Rakennustyömaa