Selvin päin Satakunnassa -hankkeen marraskuun uutiskirje

Marraskuun aikana satakuntalaisilta kerätään tietoa koko maakunnan päihdetyöstä. Kyselyllä kartoitetaan kunnan asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita ja millaisia keinoja pidetään hyvinä. Kyselyn avulla pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua kunnassa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä.

Päihdetilannekyselyn avulla kehitetään päihdetyötä koko Satakunnassa 

Hyvä Satakuntalainen! Osallistu päihdetilannekyselyyn ja auta kehittämään Satakunnassa tehtävää päihdetyötä! Kysely toteutetaan samanaikaisesti koko Satakunnassa.

Kyselyllä kartoitetaan kunnan asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita ja millaisia keinoja pidetään hyvinä. Kyselyn avulla pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua kunnassa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä.

Tiedon käsittelystä vastaa Selvin päin Satakunnassa -hanke. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Kyselyyn voi osallistua nimettömästi ja luottamuksellisesti, mutta yhteystietosi jättämällä osallistut tuotepalkintojen arvontaan. Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista, eikä tietoja luovuteta eteenpäin. Yhteystiedot kerätään, jotta voittajiin voidaan olla yhteydessä.

Kysely on lyhyt, joten vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Kiitos, jos sinulla on hetki aikaa auttaa meitä paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä. Vastaa kyselyyn täällä.

Puheeksiottokouluttaja -mallin juurruttamisessa on siirrytty suunnitelmista toteutukseen

Satakunnassa on kehitetty puheeksiottokouluttaja -mallia työyhteisöihin. Porin yhteistoiminta-alueella on toteutettu puheeksiottokouluttaja -mallia useamman vuoden ajan ja koska malli on todettu toimivaksi, sitä päätettiin lähteä juurruttamaan käytäntöön koko Satakuntaan. Mallin juurruttamisesta Satakuntaan vastaavat Selvin päin Satakunnassa -hanke sekä Satakunnan mielenterveys- ja päihdetyön työryhmä.

Puheeksiottokouluttaja- mallissa tavoitteena on, että puheeksiottokouluttajat kouluttavat samaa ammattiryhmää olevia ja työyhteisössä samaa työtä tekeviä ammattilaisia kuin itse ovat. Puheeksioton käytäntö jää paremmin pysyväksi toiminnaksi työyhteisöön, kun työyhteisöön jää asiaan motivoituneita sekä perehtyneitä työntekijöitä, jotka järjestävät puheeksioton koulutuksia työyhteisössä säännöllisin väliajoin.

Puheeksiottokouluttaja -mallin koulutuksia järjestettiin Satakunnassa syys-lokakuussa kaksi kertaa. Hanke edistää toimintamallin juurruttamista jatkosssakin tarjoamalla organisaatioihin tukea, lisätietoa ja mahdollisesti lisäkoulutusta. Koulutuksiin on osallistunut yhteensä 21 ammattilaista Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymästä, Porin perusturvasta, Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista, Eurasta ja Eurajoelta.

Marraskuussa vietettiin ehkäisevän päihdetyön viikkoa

Marraskuun alussa 4.-10.11. vietettiin ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Tänä vuonna teemana oli kannabis: käyttö, kokeilu ja haitat. Aihe onkin tärkeä ja ajankohtainen, koska kannabiskokeilut ja kannabiksen käyttö Satakunnassa ovat lisääntyneet.

Ehkäisevän päihdetyön viikko 2019 juliste

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tänä vuonna tuottaman kouluterveyskyselyn mukaan Satakunnan 8. ja 9. luokkalaisista 8,6 % on kokeillut kannabista. Kaksi vuotta aiemmin vastaava luku oli 7,3. Kannabista viimeisen 30 päivän aikana kertoi käyttäneensä 4 % Satakunnan 8. ja 9. luokkalaisista.

Luvut vaihtelevat kunnittain, mutta Satakunnassa eniten kannabiskokeiluja ilmoittaneita nuoria oli Ulvilasta 12,6 %, Huittisista 11 %, Porista 10,2 % ja Raumalta 9,9 %. Luvut ovat huolestuttavan suuria ottaen huomioon, että kyseessä on alaikäisten käyttämä laiton huumausaine

Kunnat tarttuivat viikon aikana teemaan eri tavoin. Perheille tarjottiin erilaisia ja tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia ja ammattilaisille järjestettiin koulutuksia. Kannabiksesta laadittiin myös tiedote, jota kunnat jakoivat Wilmaviestinä vanhemmille kotiin. Ehyt ry tarjosi viikkoa varten teeman mukaisia materiaaleja toimijoiden käyttöön. Aiheeseen tarttuivat myös monet sanomalehdet.

Selvin päin Satakunnassa -hankkeen esittelyä
Selvin päin Satakunnassa –hanke esittelemässä toimintaansa Satasairaalan OLKA –pisteellä ehkäisevän päihdetyön viikolla. Kuvassa: Mari Koivisto, Tellu Rosenqvist ja Jenni Lahtinen

Uutisia meiltä ja maailmalta

Sähkötupakkaan liittyvät tautitapaukset puhuttavat myös Suomessa

”Jos käytät sähkösavuketta ja terveydentilasi heikkenee äkillisesti, hakeudu välittömästi lääkäriin ja kerro, että olet käyttänyt sähkösavuketta. Ota käyttämäsi sähkösavukeneste mukaan, jotta sen valmistaja ja ainesosat saadaan selvitettyä nopeasti. Käytä ainoastaan sellaisia sähkösavukelaitteita ja – nesteitä, joiden myyjällä on Suomen tupakkalain mukainen myyntilupa.” neuvoo Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL).

Yhdysvalloissa raportoitiin syyskuussa sähkösavukkeiden käyttöön liittyvistä tautitapauksista ja kuolemista. Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa hengenahdistus, rintakipu, vatsakipu, yskä, veriyskökset, oksentelu, ripuli ja kuume. Yhdysvaltain terveysviranomaiset selvittävät tautitapahtumien syitä.

Valtaosa varmistetuista tutkituista tapauksista liittyi tetrahydrokannabinolin (THC, kannabiksen psykoaktiivinen yhdiste) käyttöön. Sähkösavukenesteiden laaja kirjo ja katukaupasta hankittujen tuotteiden ainesosien selvittäminen tekee tutkinnasta vaikeaa.

Sähkötupakka sisältää terveydelle haitallisia aineita. Sähkösavukkeiden nikotiini aiheuttaa riippuvuutta ja sillä on itsenäisiä terveyshaittoja. Sähkösavukkeiden käyttö haittaa keuhkojen normaalia toimintaa ja alentaa keuhkojen toimintakykyä. Kokeelliset tutkimukset osoittavat, että sähkötupakan käyttö voi edesauttaa sydän- ja verisuonitaudeille altistavien muutosten syntyä.

Savukenesteet ja –höyryt sisältävät useita terveydelle haitallisia aineita, kuten PAH- ja VOC- (haihtuvat orgaaniset) yhdisteitä. Lisäksi joistakin sähkösavukenesteistä on löydetty silikaatti- ja metalliyhdisteitä sekä lääkejäämiä. Laboratoriotutkimuksissa osa savukenesteistä on aiheuttanut myrkyllisiä vaikutuksia soluille. Sähkösavukkeiden terveysvaikutuksia tutkitaan paljon, mutta niiden haitoista on kuitenkin tarjolla vähän tietoa verrattuna tupakkatuotteisiin. Pitkäaikaiskäytön vaikutukset tunnetaan vasta vuosien tai vuosikymmenien päästä.

Kouluterveyskyselyn tulokset kiinnostavat kuntia

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa tietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. Seurantatietoa kerätään sekä paikallisesti että maakunnallisesti.

Vuoden 2019 kuntakohtaiset tulokset julkaistiin syyskuussa. Kouluterveyskyselyn tulokset ovat saatavissa THL:n sähköisestä tulospalvelusta.

Nuorten raitistuminen jatkuu, mutta kannabiskokeilut ovat lisääntyneet

Eurooppalaisessa koululaistutkimuksessa (ESPAD) seurataan peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten eurooppalaisten koululaisten alkoholin, tupakan ja huumeiden käytössä tapahtuvia muutoksia. Tutkimuksen mukaan alaikäisten alkoholinkäyttö on edelleen vähentynyt Suomessa. Nuorten raitistuminen jatkuu: 31 prosenttia nuorista ei käytä alkoholia lainkaan.

Myös tupakointi on vähentynyt nuorten keskuudessa. Kun vielä vuosikymmenen alussa 20 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista ilmoitti tupakoivansa päivittäin, tänä vuonna päivittäisestä tupakoinnista raportoi 8 prosenttia. Myös viime vuosina voimakkaasti pojilla lisääntynyt nuuskan käyttö on vähentynyt – tytöt tosin käyttävät nuuskaa aiempaa enemmän.

Nuorten yleisimmin kokeilema tai käyttämä huume on kannabis. Kannabista elinaikanaan kokeilleiden poikien määrä on kasvanut vuoden 1995 viidestä prosentista 13 prosenttiin vuonna 2019. Tytöillä vastaavat luvut olivat viisi ja yhdeksän prosenttia. Kannabiksen käyttöluvut eivät ole kovin suuria, mutta ilmiö on syytä huomioida ehkäisevässä työssä.  

Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen –ESPAD – tutkimuksen päälöydökset:

  • Nuorten raittius on lisääntynyt edelleen, mutta samalla kannabiskokeilut ovat lisääntyneet
  • Tupakointi on vähentynyt
  • Nuuskan käyttö on vähentynyt pojilla, mutta lisääntynyt tytöillä
  • Kannabiksen käyttö on lisääntynyt erityisesti pojilla
  • Muiden huumeiden käytössä ei ole tapahtunut muutoksia
  • Rahapeliautomaateilla pelaaminen on vähentynyt, mutta rahapelaamisessa ei muuten ole tapahtunut muutoksia.

Ajankohtaista

Lokakuun alussa hankkeemme henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun Tellu Rosenqvist aloitti uutena projektisuunnittelijana Jenni Lahtisen työparina.

 

Selvin päin Satakunnassa -hankkeen uutiskirjekuvake