Seudulliseen elinkeinopalveluiden järjestämiseen muutoksia

Prizztech hoitaa operatiivista elinkeinopalveluiden tuottamista Porille ja usealle seutukunnalle. Jatkossa osakassopimusta muutetaan ja tehtävänjakoa selkeytetään.

Selvitystyö on aloitettu jo alkuvuodesta ja mukana on ollut ulkopuolinen asiantuntija. Selvitystyön tuloksena Prizztechin toimintaa halutaan jatkaa, mutta toimintatapaa muokataan.

- Kaupunginhallitus valtuuttaa Porin kaupungin konsernihallinnon toimialan nimeämään keskuudestaan projektiryhmän, joka käynnistää neuvottelut Prizztechin omistajakuntien välillä osakkuussopimuksen muuttamiseksi. Projektiryhmä määrittelee, millainen työnjako jatkossa on, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Suunnitelman mukaan kunnat vastaavat jatkossa sijoittumispalveluista omalla alueella sekä omasta markkinoinnista. Prizztech vastaa tuotteistamiensa palvelujen tuottamisesta ja markkinoinnista kohderyhmille. Osaamisverkoston kehittäminen kuuluu Prizztechin vastuulle. Sillä tarkoitetaan alueen elinkeinojen kehittämiseen liittyviä tarjolla olevia alueellisia, kotimaisia ja mahdollisesti ulkomaisiakin palveluntarjoajia ja verkottaa niitä tarpeeseen. Lisäksi erikseen tarkastellaan Kiina-yhteistyön toteuttamismalleja.

Kaupunginhallitus päätti asian kokouksessaan 25. marraskuuta. 

Kaupunginhallituksen nuija