Perusturvalautakunta tarkasteli hoitoon pääsyn tilannetta ja omaishoidon palkkioita

Kiireettömälle lääkärin vastaanotolle pääsee Porin perusturvan toimialueella tällä hetkellä keskimäärin 3-13 arkipäivän kuluessa. Kiireettömien lääkäriaikojen saatavuus vaihtelee hieman eri terveysasemien välillä. Sairaanhoitajan kiireettömälle vastaanotolle puolestaan pääsee keskimäärin 1-4 arkipäivässä.

Porin perusturvan suun terveydenhuollossa asiakas pääsee kiireelliseen tai puolikiireelliseen hoitoon samana tai seuraavana arkipäivänä. Kiireettömälle hammaslääkärin vastaanotolle puolestaan pääsee tällä hetkellä keskimäärin 3-3,5 kuukaudessa.

− Hoidon tarpeen arviointi on erittäin keskeisessä asemassa. Kiireellisissä tapauksissa asiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta palveluseteliin, mikäli hänelle ei ole mahdollista antaa aikaa omalle terveysasemalle tai suun terveydenhuoltoon hoidon tarpeesta tehdyn arvion edellyttämän aikataulun mukaisesti. Hoitoon pääsyn tilannetta seurataan perusturvassa jatkuvasti ja toimintaa kehitetään sen perusteella, kertoo vs. perusturvajohtaja Anna-Liisa Koivisto.

Perusturvan itäisellä alueella lähes 95 %:n puheluista vastataan alle viidessä minuutissa. Läntisellä alueella vastaava luku on lähes 90 % ja pohjoisella alueella lähes 78 %. Merikarvian ajanvaraustoimintaa perusturvalautakunta käsitteli omana asianaan Merikarvian vammais- ja vanhusneuvoston aloitteen kautta. Perusturvalautakunta esittää lausunnossaan, että Merikarvian terveyskeskuksessa otetaan aloitteen ja Merikarvian kunnanhallituksen esityksen mukaisesti käyttöön oma ajanvarauksen puhelinnumero.

Omaishoidon palkkioihin ja toimintamallin uudistamiseen palataan joulukuussa

Perusturvalautakunta käsitteli 26.11. kokouksessaan myös omaishoidon palkkioiden ja toimintamallin uudistamisen tähänastista valmistelutyötä.

− Lautakunta esittää asian jatkovalmistelua varten, että omaishoidon tuen uutta toimintamallia ja uusia palkkioita otettaisiin käyttöön vuoden 2020 alussa uusilla omaishoidon tuen asiakkailla. Voimassa olevien omaishoidon tuen sopimusten palkkioita tarkistettaisiin vuoden 2020 aikana vastaamaan uusia palkkioluokkia. Lisäksi esitettiin palvelusetelin käyttöönoton valmistelua yhdeksi vaihtoehdoksi omaishoidon tuen vapaiden järjestämiseksi, kertoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Asiaa valmistellaan ja se tuodaan lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi joulukuussa.

 

Nuija