TIILESTÄ JA BETONISTA RAKENNETTU KAUPUNKI

SOKOS, Anttila, Centrum, kirjasto, Satakunnan Säästöpankki, poliisilaitos, BePop – modernia ja silti osin jo kadonnutta Poria. Keskusta muuttuu nopeasti ja tuoreiltakin tuntuvat kerrostumat ovat nopeasti jo eilisiä. Tietoa nykyisen, puukaupungin tilalle rakentuneen keskustan vaiheista, ominaispiirteistä ja arvoista tarvitaan taustatiedoksi kaupungin muutosten ohjaamiseen.

Porin modernin arkkitehtuurin selvitystyö on valmistunut kaupunkisuunnittelussa. Satakunnan Museo oli tiiviisti mukana työssä, jota ohjasi eri hallintokuntien edustajista ja muista asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. Inventointityö alkoi vuoden 2018 alussa ja valmistui kesällä 2019. Raportin julkaisemisen aika oli marraskuussa. Selvitystyö kattaa ensimmäisessä vaiheessaan Porin ruutukaavakeskustan kaupunginosat 1.-5. Työtä on tarkoitus jatkaa.

Inventoinnista kerätty ja koottu tieto ohjaa muun muassa kaavoitusta. Saatua aineistoa hyödynnetään myös esimerkiksi rakennusvalvonnassa ja tilajohtamisessa.

Kattava raportti Porin ruutukaavakeskustan modernin rakennusperinnön inventoinnista on luettavissa PDF-muodossa. Painetun raportin voi ostaa Satakunnan Museosta ja Palvelupiste Porinasta, hinta on 10 euroa.  

Inventointiraportissa esitellään Porin kaavoituksen ja rakentamisen vaiheita 1800-luvun alusta nykypäivään, käydään läpi keskusta-alueen arvoja ja esitellään vuosikymmenit-täin 119 arvokasta kohdetta (162 inventoidusta kohteesta) ja 8 aluekokonaisuutta, joiden taustalla ovat vaikuttaneet erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt, rakentamisen ihanteet ja kaupunkisuunnittelulliset tavoitteet. Inventointiraportti sisältää runsaan valokuva-aineiston sekä inventoinnin tuloksia havainnollistavia karttoja.

Inventointityön tekivät kaupunkisuunnittelun projektityöntekijät Helene Kaarnametsä ja Suvi Rosendahl.

 

Kuva raportista