Tiilestä ja betonista rakennettu kaupunki - modernin arkkitehtuurin selvitystyö on valmistunut

SOKOS, Anttila, Centrum, kirjasto, Satakunnan Säästöpankki, poliisilaitos, BePop – modernia ja silti osin jo kadonnutta Poria. Keskusta muuttuu nopeasti ja tuoreiltakin tuntuvat kerrostumat ovat nopeasti jo eilisiä. Tietoa nykyisen, puukaupungin tilalle rakentuneen keskustan vaiheista, ominaispiirteistä ja arvoista tarvitaan taustatiedoksi kaupungin muutosten ohjaamiseen.

Porin modernin arkkitehtuurin selvitystyö on valmistunut kaupunkisuunnittelussa. Satakunnan Museo oli tiiviisti mukana työssä, jota ohjasi eri hallintokuntien edustajista ja muista asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. Inventointityö alkoi vuoden 2018 alussa ja valmistui kesällä 2019. Raportin julkaisemisen aika oli marraskuussa. Selvitystyö kattaa ensimmäisessä vaiheessaan Porin ruutukaavakeskustan kaupunginosat 1.-5. Työtä on tarkoitus jatkaa.

Kattava raportti Porin ruutukaavakeskustan modernin rakennusperinnön inventoinnista on luettavissa PDF-muodossa ja saatavissa myös painettuna kaupunkisuunnittelusta ja Satakunnan Museosta. Siinä esitellään Porin kaavoituksen ja rakentamisen vaiheita 1800-luvun alusta nykypäivään, käydään läpi keskusta-alueen arvoja ja esitellään vuosikymmenit-täin 119 arvokasta kohdetta (161 inventoidusta kohteesta) ja 8 aluekokonaisuutta, joiden taustalla ovat vaikuttaneet erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt, rakentamisen ihanteet ja kaupunkisuunnittelulliset tavoitteet. Inventointiraportti sisältää runsaan valokuva-aineiston sekä inventoinnin tuloksia havainnollistavia karttoja.

Saimme painettua raporttia nyt myös myyntiin! Sitä on saatavissa edulliseen 10 €:n hintaan sekä Satakunnan Museosta että Palvelupiste Porinasta!

Lisätietoa:

Projektityöntekijä Helene Kaarnametsä, p. 044 7011617 helene.kaarnametsa@pori.fi

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, p. 044 7011601 mikko.nurminen@pori.fi

Rakennustutkija Liisa Nummelin, p. 044 7011077, liisa.nummelin@pori.fi

Porin modernin arkkitehtuurin selvitystyö