Taloudellista tukea vähävaraisille perheille lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Porin kaupungille 20 000 euron erityisavustuksen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen. Porin kaupunki jakaa avustuksen edelleen kohdeavustuksina paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille. Tukea voi hakea 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastamiseen.

Aluehallintaviraston myöntämällä avustuksella edistetään yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia harrastusmahdollisuuksia porilaisissa urheiluseuroissa. Avustuksen tarkoituksena on mahdollistaa liikuntaharrastuksen aloittaminen tai jatkuminen perheen taloudellisista haasteista huolimatta sekä pitää lapset ja nuoret mukana seuratoiminnassa liikkujina, urheilijoina ja seuratoimijoina.

– Avustus tuo helpotusta jo seurassa harrastavien lasten ja nuorten perheille, mutta haluamme kannustaa myös liikuntaharrastusta vailla olevia lapsia ja nuoria aloittamaan harrastuksen tarjoamalla siihen taloudellista apua, kannustaa liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti.

Porin kaupunki tekee avustusten hakemisessa sekä arvioimisessa yhteistyötä Me-talo Porin Lasten ja nuorten harrastusrahaston kanssa. Keväällä perustetulla harrastusrahastolla on valmis prosessi avustuksen hakemiseksi ja rahasto toimii tässä lausunnon antavana asiantuntijaelimenä. Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö tekee päätökset avustuksista, jotka maksetaan suoraan niille seuroille, missä avustuksen kohteena olevat lapset ja nuoret harrastavat.

Avustuksen hakeminen tapahtuu lomakkeella, joka palautetaan sähköpostitse tai tulostettuna Me-talo Poriin. Hakuaika on jatkuva ja saapuneet hakemukset käsitellään kolmen kuukauden välein.

Avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoimintaa, jolla tarkoitetaan viikoittaista harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. Avustuksen kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki ei saa ylittää 50 euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

Avustuksen käyttöaika on 1.1.2020–31.12.2020. Lisätietoja harrastusrahastosta täältä.

Jalkapalloja