Perusturvan apuvälinelainaamo siirtyy Honkaluotoon perustettavaan maakunnalliseen apuvälinekeskukseen

Porin perusturvan apuvälinelainaamon toiminta siirtyy kevään 2020 aikana osaksi uutta, Honkaluotoon perustettavaa maakunnallista apuvälinekeskusta. Perusturvalautakunta päätti asiasta torstaina 19.12.

Maakunnallisen apuvälinekeskuksen tehtävänä on hallinnoida Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä käytettäviä apuvälineitä sekä potilaille kotiin lainattavia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, lukuun ottamatta Satasairaalasta saatavia kuulon, näön ja hengityksen apuvälineitä.

− Tavoitteena on, että uusi apuvälinekeskus avautuisi asiakkaille maaliskuussa. Asiakkaiden koteihin ja etäpisteisiin kuten Merikarvialle ja Laviaan annettavat palvelut säilyvät nykyisellään myös maakunnallisen apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistymisen jälkeen, kertoo vs. perusturvajohtaja Anna-Liisa Koivisto.

Perusturvan apuvälinekeskuksen Maantiekadun toimipiste palvelee helmikuun loppuun asti nykyisillä aukioloajoilla. Hoitotarvikejakelu jatkaa toimintaansa perusturvan Maantiekadun toimipisteessä.

Tuottavuusohjelmaa edistetään kevään 2020 aikana

Perusturvalautakunta keskusteli kokouksessaan myös perusturvan tuottavuusohjelman toteutukseen liittyvistä suunnitelmista. Perusturvalautakunta ja perusturvan asiantuntijat valmistelevat helmikuun loppuun mennessä kaupunginhallitukselle esityksen siitä, miten tuottavuusohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä viedään käytäntöön.

− Tuottavuusohjelman toteuttamissuunnitelmien yhteydessä keskustellaan myös esimerkiksi omaishoidon tuen korotuksista ja tehostetun palveluasumisen palvelumaksuista, kertoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.  

 

Avautuvat ovet