Selvin päin Satakunnassa -hankkeen joulukuun uutiskirje

Vuoden viimeisessä uutiskirjeessä luodaan mm. katsaus kuntien arvioon oman kunnan ehkäisevän päihdetyön tilasta sekä kerrotaan nuorten ajatuksia kouluissa annettavasta päihdekasvatuksesta. Tutustu myös vuoden 2020 ensimmäiseen koulutukseen.

Ehkäisevän päihdetyön koordinaatio mietityttää kunnissa

Selvin päin Satakunnassa -hanke pyysi Satakunnan kuntia pohtimaan oman kuntansa ehkäisevän päihdetyön tilaa. Kunnat arvioivat ehkäisevän päihdetyön tilaa eri teemojen valossa asteikolla alkava, kehittyvä, hyvä ja optimaalinen. Kyselyyn vastasi yhteensä kuusitoista kuntaa Satakunnassa.

Selvin päin Satakunnassa hanke

Monessa teemassa eniten vastauksia tuli kohtaan ’kehittyvä’. Kunnissa onkin viime vuosien aikana tehty paljon työtä ehkäisevän päihdetyön näkyväksi tekemisessä sekä rakenteiden ja toiminnan kehittämisessä.

Hankkeen tukea pidetään tärkeänä.

Kyselyyn vastaamisen jälkeen käytiin yhteistä keskustelua ehkäisevän päihdetyön rakenteista ja yhtenäisistä toimintamalleista koko Satakunnassa. Päällimmäisenä asiana nousi esiin huoli siitä, miten ehkäisevän päihdetyön maakunnallinen koordinaatio järjestetään Selvin päin Satakunnassa –hankkeen päättymisen jälkeen. Koordinaation lisäksi kunnat kaipaavat työnsä tueksi tietoa, työkaluja ja tukea.

Nuoret kaipaavat päihdekasvatukselta tutkittuun tietoon perustuvaa faktatietoa ja keskustelua päihteistä

474 satakuntalaista nuorta kertoi näkemyksiään siitä, millaista koulujen päihdekasvatus voisi olla ja miten sitä voidaan jatkossa kehittää. Kyselyn mukaan nuoria kiinnostaa erityisesti tutkimukseen perustuva faktatieto eri päihteistä: miten eri päihteet vaikuttavat ja mitä haittoja niillä on. Vastauksissa korostui myös sosiaalinen puoli. Nuoret pohtivat mm. sitä, miten päihteistä voi kieltäytyä kaverin niitä tarjotessa. Omia valintoja koskeviin ajatuksiin kaivataan keskustelukaveria ja tukea.

Päihdekasvatuksen sisällöksi nuoret toivovat tietoa eri asiantuntijoilta sekä kokemusasiantuntijoiden käyttämistä. Myös erilaiset teemapäivät sekä toiminnalliset ryhmät saivat kannatusta. Päihdekasvatuksen säännöllisyys ja asioiden kertaus nostettiin esiin monessa vastauksessa.

kuvituskuva lampusta

Nuorilta nuorille

Enemmistö (56%) nuorista oli sitä mieltä, että nuorten kuuluisi olla mukana suunnittelemassa koulujen päihdekasvatusta. Nuoret myös toivoivat voivansa kuulla päihteistä oman ikäisiltään.

”Nuoret ehkä ymmärtävät asian paremmin, jos saavat tietoa asiasta omanikäisiltään ja nuoret osaavat kertoa asian paremmin omanikäisilleen.”

Uutisia

Ehkäisevään päihdetyöhön kaivataan lisää sosiaalisen sääntelyn keinoja

THL:n tuoreessa blogikirjoituksessa pohditaan, miten nuoret saadaan mukaan Pakka-toimintaan.

Tuore eurooppalainen ESPAD-tutkimus (2019) osoitti, että kaksi kolmasosaa 16-vuotiasta nuorista kokee alkoholijuomien hankkimisen olevan erittäin helppoa. Välittäjänä alaikäiselle toimii yleensä kaveri tai tuttu. Vanhemmat puolestaan välittävät alkoholijuomia nuorille yhä harvemmin.

Keinot ja ratkaisut siihen, miten nuoret saadaan noudattamaan päihteiden oston ja rahapelien ikärajoja sekä kieltäytymään päihteiden välittämisestä, löydetään yhdessä nuorten kanssa.

Lue koko blogi täältä.

Anna Lapselle raitis joulu

Perinteinen Anna lapselle raitis joulu -kampanja järjestetään tänä vuonna 22. kerran. Kampanjan avulla halutaan muistuttaa kaikkia aikuisia päihteettömän läsnäolon merkityksestä ja tärkeydestä. Valtakunnallisen kampanjan järjestäjät vetoavat kaikkiin aikuisiin, jotta he antaisivat lapsille raittiin joulun – juhlan, joka tarjoaa turvallista ja vastuullista seuraa.

Kampanjamateriaalia löydät täältä.

Tutustu myös Anna lapselle raitis joulu –kampanjan facebooksivustoon

THL julkaisi arviot sote-palveluista

THL julkisti arvionsa julkisista sote-palveluista 20 sairaanhoitopiirin alueella. Arviointeja käytetään STM ja alueiden välisissä ohjauskeskusteluissa, jotka alkavat tammikuun 2020 puolivälissä. THL julkaisee vielä keväällä kansallisen raportin, jossa tarkastellaan sote-palvelujen tilannetta valtakunnallisesti. 

Satakuntaa koskevan arviointiraportin voi lukea THL:n sivuilta

Ajankohtaista

Pakkalogo

Anniskelu- ja elinkeinotoimijoiden henkilöstölle on tammikuussa tarjolla maksuton vastuullista ikärajavalvontaa koskeva Tarkka-koulutus. Vastuullinen ikärajavalvonta on yksi valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön Pakan toimintamalleista ja koulutus tarjoaa mahdollisuuden syventää osaamista aiheesta.

Koulutukseen voi ilmoittautua 23.1.2020 asti, mukaan mahtuu 122 osallistujaa. Tarkemmat ohjeet sekä koulutuksen ohjelma löytyvät hankkeen sivuilta

Selvin päin Satakunnassa –hankkeen väki haluaa kiittää kaikkia yhteistyötahoja hyvästä yhteistyöstä sekä toivottaa mukavaa ja rauhallista joulunaikaa!

Joulutervehdyskuva

 

Selvin päin Satakunnassa -hankkeen uutiskirjekuvake