Tutustu uuteen perusturvajohtaja Sanna Mustajoki-Kunnakseen

Porin perusturvajohtajan tehtävässä on 1.1.2020 aloittanut Sanna Mustajoki-Kunnas. Mustajoki-Kunnas toimi aiemmin Rauman kaupungin vanhuspalveluiden johtajana. Hän on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri (TtM), eMBA ja terveydenhoitaja. Hän on toiminut lähes 18 vuotta erilaisissa johtamistehtävissä eri organisaatioissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tervetuloa töihin, Sanna! Mitkä asiat innostavat sinua uudessa työssäsi?
Uuden työn mukanaan tuoma laaja toimintaympäristö ja uusien ihmisten kanssa työskentely on innostavaa ja kiinnostavaa. Perusturvassa on paljon tuttuja kasvoja esimerkiksi Satasote-valmistelun ajoilta, ja on innostavaa päästä luomaan myös uudenlaisia verkostoja. 

Millaisena näet Porin perusturvan tulevaisuuden? 
Perusturvan on panostettava erityisesti henkilöstön hyvinvointiin ja saatavuuteen sekä palveluiden laatuun, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Väestömme ikääntyy, henkilöstön saatavuudessa on haasteita ja taloudellinen tilanne kiristyy. Tarvitaan rohkeita ja luovia visioita sekä uudenlaisia toimintamalleja ja käytänteitä, jotta voimme taata hyvinvointia koko yhteistoiminta-alueellemme. Perusturvalle laadittu tuottavuusohjelma antaa hyvää pohjaa tulevaisuuden suunnittelulle.  

Mitkä mielestäsi ovat perusturvan vahvuudet? 
Ensimmäisten työpäivieni aikana olen havainnut, että perusturvassa asioita tehdään aidosti yhdessä. Täällä on hyvä yhdessä tekemisen meininki. Henkilöstö on selvästi innostunut kehittämään ja kehittymään, joka on upea vahvuus. 

Mitä työ sinulle merkitsee ja millainen johtaja olet? 
Työ on tärkeä osa elämää. Minulle on tärkeää saada tehdä työtä, joka innostaa toimimaan. On motivoivaa, kun työ kannustaa sekä kehittämään, että kehittymään itse. Johtajana olen saanut positiivista palautetta innostavuudesta ja siitä, että minua on helppo lähestyä: kuuntelen ja olen aidosti läsnä. Mielestäni keskinäinen luottamus ja kunnioitus ovat työyhteisön parhaita voimavaroja. Johtajana haluan luottaa työyhteisööni ja siihen, että teemme yhdessä töitä tavoitteiden eteen. 

Mitä teet vapaa-ajallasi? 
Vapaa-aika kuluu erilaisten liikuntaharrastusten ja lukemisen parissa. Olen tuttu näky esimerkiksi pesäpallo- ja urheilukentillä sekä jäähalleissa, joihin lasteni harrastukset minut usein vievät. 

Millaisia tavoitteita asetat perusturvalle vuodelle 2020?
Perusturvan tuottavuusohjelma luo tavoitteita lyhyelle ja pitkälle aikavälille, joten suunta on selvillä. Lisäksi haluan jatkaa jo tehtyä hyvää yhteistyötä henkilöstön, poliittisten toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa, sillä muutosten läpivienti on yhteinen asia. Tulevaisuudelta odotankin rohkeita kokeiluja ja innostuneisuutta toiminnan kehittämiseen. 

Perusturvajohtaja Sanna Mustajoki-Kunnas