Porin kaupunki nostaa tulvasuojelun varautumistasoaan Kahaluodon alueella

Kokemäenjoen virtaama on noussut viime päivien aikana ja on nyt noin 550 kuutiometriä sekunnissa. Vallitsevien olosuhteiden ja ennusteiden vuoksi Porin patoturvallisuusorganisaation valmiutta nostetaan Kahaluodon alueella korjauspäivystyksen tasolle.

– Viikonlopun aikana pakkaset väistyvät, sää lauhtuu ja on luvassa vesisateita. Näin ollen, virtaamaa Kokemäenjoessa pidetään suurena, jotta mahdolliseen pakkasjaksoon saadaan varauduttua. Korjauspäivystystasolla varaudutaan eristysojan korjaustoimenpiteisiin ja tehostettuun tarkkailuun, selventää suunnitteluinsinööri Taina Koivisto.

Meriveden korkeus on vaihdellut lähipäivinä merkittävästi ja ajoittain nostanut vedenkorkeutta varsinkin joen alajuoksulla Kivinissä ja Kahaluodossa.

– Meriveden ennustetaan olevan taas nousussa. Runsaiden sateiden, suuren virtaaman ja meriveden nousun yhteisvaikutuksesta saattaa vesi nousta Kahaluodossa alavimmille pelloille ja jokivesi patoja vasten, kertoo Koivisto.

Kahaluodon eristysojan padot ovat padottaneet jatkuvasti eristysojan valuma-alueelta tulevaa sadevettä, mikä on aiheuttanut patojen vettymistä ja voi aiheuttaa padon sortumavaaran. Jokiveden ollessa riittävän matalalla tulvavaaraa ei ole, mutta jokiveden noustessa patoja vasten patosortuma aiheuttaisi jokiveden tulvimisen pelloille. Vahingonvaara alueella on suhteellisen pieni.

Muilla Porin patoalueilla jatketaan tehostettua ennusteiden tarkkailua.

Maisema Kokemäenjoesta