Kaupunginhallitus päätti teknisten toimintojen auditoinnin jatkotoimenpiteistä

Porin kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13. tammikuuta teknisten toimintojen auditoinnin jatkotoimenpiteitä.

Kaupunginhallitus asetti 18. marraskuuta 2019 valmistelutyöryhmän valmistelemaan teknisten toimintojen auditoinnin jatkotoimenpiteitä. Teknisen toimialan, talous-, HR- sekä viestintäyksikön henkilöstöstä koostuneen työryhmän tehtävänä oli valmistella esitetyille toimenpiteille toteuttamisvaihtoehdot aikatauluineen ja kustannusvaikutuksineen.

Työryhmä esittää raportissaan toteuttamisvaihtoehdon kustannusvaikutuksineen ja aikatauluineen jokaiselle 15 auditoinnin toimenpiteelle. Lisäksi laadittiin yritysvaikutusten arviointi ja henkilöstön viestintä-/osallistamissuunnitelma. Taloudelliset laskelmat kustannusvaikutuksista on esitetty myös omana kokonaisuutenaan.

Kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä työryhmän raportin liitteineen tiedoksi ja valtuuttaa henkilöstöjohtajan käynnistämään yhteistoimintamenettelyn valmisteilla olevien toimenpiteiden perusteista ja vaikutuksista sekä vaihtoehdoista. Yhteistoimintaneuvottelut eivät sisällä taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti tämän ja työnantajan välillä. Päätökset teknisen toimialan kehittämisvaihtoehdoista tehdään yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-4 antaa seuraavan evästyksen:

- Oma rakentaminen jatkuu ja yt-menettelyssä käydään läpi oman rakentamisen kehittämistoimenpiteet noudattaen kaupunginvaltuuston vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä tekemiä päätöksiä.

Lisäevästyksen puolesta äänestivät Raisa Ranta (vas), Tommi Salokangas (ps), Diana Bergroth-Lampinen (sd), Ismo Läntinen (ps), Mika Aho (vas), Arja Laulainen (sd) sekä Esa Wahlman (sd). Evästystä vastaan äänestivät Satu Hatanpää (kok), Anne Liinamaa (vihr), Mari Kaunistola (kok) sekä Juha Kantola (kesk).

– Työryhmä on tehnyt perusteellista työtä ja on hyvä, että kaupunginhallitus antoi nyt valtuudet yt-menettelyn käynnistämiseen ja prosessin eteenpäin viemiseen. Porin kaupungissa on teknisten toimintojen auditoinnin lisäksi toteutettu varhaiskasvatuksen auditointi, josta johtuvia toimenpiteitä on pantu täytäntöön viime syksystä lukien. Perusturvan tuottavuushankkeen toimenpiteet ovat perusturvatoimessa valmistelussa ja perusturvalautakunta saattaa ne kaupunginhallituksen käsittelyyn helmikuun loppuun mennessä, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Kaupunginhallitus