Kehittämistä ja tukemista läpi vuosikymmenen - Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö juhli kymmenvuotista taivaltaan

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö on vuosien varrella kärsinyt niin rekrytointiongelmista kuin henkilöstövajauksesta ja ollut jopa lopettamisuhan alla. Vastoinkäymisistä huolimatta yksikkö on nostanut satakuntalaista osaamista valtakunnalliseen tietoisuuteen ja tuonut alan valtakunnallisia tuulia Satakuntaan. Kehittämisyksikkö juhli joulukuussa jo kymmenvuotista kunnallista taivaltaan.

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö aloitti toimintansa ainoana vastaavana maakunnallisena toimijana 1.1.2009. Tie yksikön perustamiseen alkoi kuitenkin jo vuonna 2003, jolloin kaikki Satakunnan kunnat osallistuivat Alueellinen maaseudun kehittämisohjelman rahoittamaan Satakunnan sijaishuoltohankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa perhehoidon asemaa ja löytää sijaisperheitä erityisesti maaseudulta. Yhteistyö sijaishuollon osalta jatkui sosiaalialan kehittämishankkeissa vuosina 2005-2008, jolloin sijaishuollon lisäksi maakunnallinen yhteistyö ulotettiin lastensuojelun avohuoltoon. Hankkeiden pohjalta arvokasta työtä jatkettiin Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikössä.

Kehittämisyksikössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja psykologi, kuten työskenteli yksikön alkutaipaleellakin. Kehittämisyksikön tehtävänä on perhehoidon vahvistaminen, laitosten valvonnan tukeminen, lastensuojelun työntekijöiden osaamisen vahvistaminen, lakisääteisten monialaisten asiantuntijaryhmien ja lastensuojelun edunvalvonnan koordinointi ja ylläpitäminen.

- Lastensuojelun kehittämisyksikön tavoitteena on erityisesti lastensuojelun sijaishuollon perusosaamisen vahvistaminen sekä erityisosaamisen lisääminen. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Satakunnan kuntien lastensuojelun työntekijöiden ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on yhteneväiset työkäytännöt lapsen edun toteutumiseksi ja perhehoidon vahvistaminen Satakunnassa, avaa johtava sosiaalityöntekijä Marketta Raivio kehittämisyksikön tarkoitusta.

Hankkeiden kautta vahvempaa yhteistyötä

Lastensuojelun kehittämisyksikkö on ollut vuosien saatossa vahvasti mukana hankkeissa ja tehnyt niiden kautta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tämä yhteistyö on luonut pohjaa myös monille maakunnan sisäisille ja valtakunnantasoisille verkostoille. Alusta asti kehittämisyksikkö on ollut mukana vuosittaisessa sijaisvanhempien rekrytointikampanjassa Ajoissa kotiin. Ensimmäisenä toimintavuotena yhdessä kuntien työntekijöiden ja sijaisperheiden kanssa kehitettiin perhehoidon sijoituksen alkuvaiheen tuen malli.

- Perhehoidon sijoituksen alkuvaiheen tuen mallia toteutetaan edelleen ja sitä kehitetään koko ajan paremmaksi. Mallia myös esiteltiin Valtakunnallisilla perhehoidon päivillä 2010, kertoo Raivio.

Kehittämisyksikkö on ollut mukana maakunnan lastensuojelulaitosten kanssa työstämässä laitoshuollossa olevien lasten perusopetusoikeuden toteutumista ja toteuttamassa Kaste-hankeohjelmaan liittynyttä Remonttihanketta.

Alkuvuosina kehittämisyksikkö kärsi rekrytointiongelmista ja henkilöstövajauksesta. Siitä huolimatta yksikössä kehitettiin ja tuettiin lastensuojelulain toteutumista esimerkiksi kehittämällä perhehoidon läheiskartoitusta ja valmennusta, lastensuojelun edunvalvonnan järjestämistä ja hyvinvointisuunnitelmien laatimista.

Vertaistuella vaikuttavuutta

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö on ollut vahvasti mukana myös kehittämässä vertaistuen malleja. Kehittämisyksikkö toi maakuntaan huostaan otettujen lasten vanhemmille suunnatut Voikukkaryhmät, joissa vanhemmat saivat vertaistukea ohjatusti ja tilaa käsitellä huostaanoton aiheuttamia tunteita.

Vuonna 2013 aloitti kehittämisyksikön suojissa lastensuojelun kehittäjänuorten ryhmä Satanuoret, joka on tarjonnut vuosittain sijoituksessa oleville tai olleille nuorille tilaisuuden pohtia yhdessä erilaisia teemoja lastensuojeluun liittyen.

- Satanuoret ovat tuoneet aktiivisesti viestejään ammattilaisille, sijaisperheille ja asioista kiinnostuneille lukuisissa erilaisissa tilaisuuksissa, kuten SuomiAreenalla ja valtakunnallisilla päivillä. Myös kehittämisyksikön juhlaseminaarissa heillä oli tärkeää kerrottavaa yleisölle jokaisen lapsen oikeudesta erityiseen elämään ja sen perustana luottamukseen, turvallisuuteen ja mielekkääseen elämään, avaa Raivio Satanuorten toimintaa.

Lastensuojelun kehittämisyksikkö tekee koulutusyhteistyötä Turun n ja Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikön kanssa. Täydennyskoulutusten tarkoituksena on taata kaikille alueiden sijaisperheille mahdollisuus kahteen tasokkaaseen täydennyskoulutuspäivään vuodessa.

Vahvana eteenpäin

Kehittämisyksikön kymmenvuotinen taival jatkuu vahvana eteenpäin. Yksikkö on edelleen kehittänyt yhteistyössä eri tahojen kanssa ja osallistunut vahvasti valtakunnalliseen ja maakunnalliseen lastensuojelun kehittämiseen muun muassa Lape-kärkihankkeiden valmistelussa.

Vuonna 2012 kehittämisyksikkö alkoi palkita hyvää kunnallista lastensuojelutyötä, ensin vuosittain, nyt joka toinen vuosi jakamalla Satakuntalainen lastensuojeluteko palkintoa.

- Palkinnon tarkoituksen on tietoisuuden lisääminen, uusien innovaatioiden etsiminen ja samalla pystytään nostamaan lastensuojelutyön osaamista näkyviin. Olemme saaneet teon valitsijaksi valtakunnallisesti arvostettuja osaajia, kuten Pertti Arajärven ja Aulikki Kananojan, kehuu Raivio.

Kehittämisyksikön tarkoituksena on jatkossakin olla tärkeä tiedon ja käytänteiden välittäjä Satakuntaan. Kehittämisyksikkö on tehnyt tärkeää työtä muun muassa systeemisen lastensuojelun jalkauttamisen eteen Satakunnassa ja työ jatkuu edelleen. Pesäpuu ry:n Lähemmäs-hankkeen kumppanuuteen liittyen Satakunnassa saatiin ensimmäisinä Suomessa tietoa systeemisen lastensuojelutyön mahdollisuuksista ja nyt työskentelytavan kouluttamista ja juurruttamista tehdään kehittämisyksikössä koko maakunnan alueella.

- Kehittämisyksikkö toimii linkkinä maakunnan ja muiden alueiden sekä valtakunnallisen tason välillä tuoden tietoa omaan maakuntaan ja kertomalla Satakunnan hyvistä käytännöistä, tiivistää Raivio.

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö järjesti 10-vuotisjuhlaseminaarin Promenadikeskuksessa 12.12.2019. Seminaarissa oli puhumassa sosiaalityön professori Timo Harrikari, Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, lastensuojelun työelämäprofessori Oona Ylönen, lapsivaltuutettu Elina Pekkarinen, Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Pia Lahtinen, Rauman lastensuojelutyön päällikkö Johanna Ylikoski. Seminaarissa oli myös lastensuojelulaitoksen, Satanuorten ja sijaisperheen puheenvuoro.

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön 10-vuotis seminaari