Kokemäenjoen vedenpinta yhä nousussa

Kokemäenjoen virtaaman on ennustettu nousevan entisestään. Lisäksi meriveden pinta on nousussa ja sää muuttumassa jälleen sateiseksi. Olosuhteiden yhteisvaikutuksesta johtuen jokiveden pinnan ennustetaan nousevan tämän talven ennätystasolle, joten Porin patoturvallisuusorganisaation valmius nostetaan tasolle yksi.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kahaluodon alueella vallitsevaa korjauspäivystystä laajennetaan alueille, joissa jokivesi nousee patojen taustalla olevan maanpinnan yläpuolelle, selventää suunnitteluinsinööri Taina Koivisto.

Tulvavaara saattaa muodostua Pormestarinluodon, Hyvelänviikin, Luotsinmäen ja Toukarin alueelle, kun jokivesi nousee Järviojan reunapatoja vasten. Järviojan reunapadot on peruskunnostettu vuoden 2011 Tapani-myrskyn jälkeen, joten patojen vaurioitumista veden korkeuden hetkellisen nousun vuoksi ei ole odotettavissa. Mikäli joki tulvisi, olisi tulva ennusteen mukaan kuitenkin melko matala eikä vaaraa ihmishengille tai terveydelle olisi.

Patoturvallisuusorganisaatio jatkaa vedenkorkeuden ja ennusteiden seuraamista, ja tarkkailee tarvittaessa patoja. Lisäksi varaudutaan patojen korjaustoimenpiteisiin.

Meriveden nousun on ennustettu olevan huipussaan tiistai-illalla, jonka jälkeen se hetkellisesti laskee. Keskiviikkona merivesi kuitenkin nousee uudelleen tiistai-illan lukemiin. Virtaamaa joessa pidetään yhä suurena, jotta järviin saadaan varastotilavuutta joen jäädytysajoa varten. Sää jatkuu lauhana, joten hyyteen muodostumisen vaaraa ei lähitulevaisuudessa ole.

 

Maisema Kokemäenjoesta