Pohjois-Poriin lisää asumista

Ruosniemen ja Tuulikylän asuntoalueet laajenevat. Alueelle suunnitellaan pientalojen lisäksi muun muassa monitoimitaloa ja koulukeskusta sekä osoitetaan katuverkon täydentyminen. Pohjoisväylän asemakaava ja asemakaavan muutos on nähtävänä 21. helmikuuta 2020 asti.

Kaavoituksen tavoitteena on täydentää pohjoista asumiskehää sekä osoittaa joen lisäuomalle reitti rakennettavien alueiden välistä. Alueelle osoitetaan kymmeniä tontteja asumiselle. Liikenneverkko täydentyy rakentamalla Pohjoisväylä valmiiksi sekä yhdistämällä aluetta ympäröiviä kaupunginosia muun muassa Koillistuulentien ja Pappilanpuistikon jatkorakentamisella.

Lisäuoman aluevarauksen osoittaminen ohjaa tulevaa kaavoitusta ja rakentamista. Uomalle osoitettua sijaintia hyödynnetään hulevesien ohjaamisessa jo ennen varsinaista uoman rakentamista. 

Rakennettujen Ruosniemen ja Lotskerin sekä Tuulikylän ja Toejoen kaupunginosien välinen rakentamaton, lähinnä peltoalueena oleva osa kaavoitetaan vaiheittain.

Pohjoisväylä, kaavoituksen vaiheet kartalla

Pohjois-Porin täydennysrakentamisen vaiheet. Asemakaavaehdotus 609 1653 on vaihe 1. 
Kartalle on merkitty tässä kaavassa toteutettavat pääväylät paksulla punaisella viivalla ja lisäuoman aluevarauksen keskilinja sinisellä katkoviivalla. 

 

Tutustu kaavan 609 1653 asiakirjoihin 

Viikinjuopa, kaavoituskohteet 

Katso kaikki nähtävänä olevat kaavat Nähtävänä nyt -sivulla.

 

1653 havainnekuva