Perusturva kilpailutti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen

Porin perusturva-alueen päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen on kilpailutettu. Perusturvalautakunta hyväksyi 30.1. kokouksessaan tehostetun palveluasumisen tuottajiksi seuraavat: Hopeaharjun Palvelukoti Oy, Friitalan palvelutalo Oy (Attendo), Kaarlo / Neliapila (Attendo), Jokikoto (Attendo), Huurmanni (Attendo), perustettava yksikkö (Hopeaharjun palvelukoti Oy), Ratamokoti (Esperi Care Oy) sekä Palvelukoti Omenapuu (Esperi Care Oy).

Tehostetun palveluasumisen kilpailutuksella vastataan Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien turvallisen ja toimintakykyä kehittävän asumisen tarpeisiin. 

− Perusturvalautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että kilpailutuksissa on aiemmin annettu runsaasti painoarvoa kustannuksille. Tässä kilpailutuksessa haluttiin arvioida tarjouksia erityisesti laadun perusteella, kertoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

 Kilpailutuksen jälkeinen asumisvuorokauden hinta oli määritelty etukäteen 114 € / vrk suuruiseksi, joten laatutekijät ratkaisivat kilpailutuksessa menestymisen.

− Laadullisissa ominaisuuksissa tarkasteltiin muun muassa asiakkaiden toipumista ja osallisuutta edistävää erityisosaamista, asiakkaiden yhteiskuntaan integroitumisen edistämistä, asiakkaan osallisuuden toteutumista sekä kokemusasiantuntijoiden käyttöä, kertoo perusturvajohtaja Sanna Mustajoki-Kunnas

Perusturvan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen kilpailutettiin ajalle 1.3.2020 – 31.12.2022. Kilpailutukseen sisältyy yksi optiovuosi. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumista hankitaan palveluntuottajilta tarpeen mukaan sekä uusille, että nykyisille asiakkaille.

 

Kuvassa tuolit ja pöytä